آرشیف

2014-12-12

الحاج محمد قاسیم علم

کمیته سر سبزی‎

کمیته سر سبزی که بدستور مقام ولایت توظیف گردیده افتخار دارد که درین بهار نو بهمکاری تمام اهالی شریف و مسلمان ولایت غور و همه ادارات زیربط با شوق علاقه در خدمت قرار داشته و خدا را سپاس گذاریم که بارانهای پی در پی زمینه غرس نهال و سر سبزی را بیشتر مساعد ساخت. ازینکه از اول حمل الی سوم حمل بارندگی دوام داشت ما طبق معمو ل نتو ا نستیم که ر سما مر ا سم عنعنو ی را بر گذار نمایم بواسطه اینکه انتظار به اتمام برسد انشاُ الله بدون واقعه بروز سه شنبه در محل مناسب مراسم برگذار خواهد شد.

 گرچه بتوجه جناب ریُس صاحب امنیت ملی غور با آغاز سال نو در صحن ریاست ملی نهال شانی آغاز گردید و سبب تشویق ما شدند همه اهالی شریف با غرس نهال و سر سبزی علاقمندی کامل دارند خداوند ج برای همه کسانیکه این فرموده حضرت محمد (ص) را اجابت مینماید اجر نصیب فرماید (هر گاه قیامت بر پا شود و نهالی در دست داشته باشید غرس نماید) و من الله التوفیق از طرف کمیته سر سبزی ولایت غور.