آرشیف

2015-10-17

jameghor

کمک شما به موضوع مونوگرافی یکی از محصلین راجع به منار جام

خیرالدین جلالی یکی از محصلین ولایت غور در حال نوشتن مونوگرافی خویش است و درین راه به کمک فکری شما دوستان ضرورت دارد. چند سوال طراحی کرده اند که اینجا با شما در میان میگذارم و شما هم اگر علاقه و معلومات داشتید دریغ نفرمائید و این جوان محصل مان را کمک نمائید.

========

بخدمت تمام دوستان و بزرگواران عزیز احترامات صمیمانه تقدیم است. بعد: دوستان بخاطریکه موضوع مونوگراف من تحت عنوان (تاثیر منار جام بالای اقتصاد قریه جام ) است چند گزینه را به عنوان سوال نامه تهیه نموده ام لطف نموده نظریات تانرا درمورد هر سوال که معلومات داشتید بطور جواب با درج شماره سوال ارایه کنید .
 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊

سوال نامه
۱- آیا منار جام کدام در آمد مالی دارد یا خیر.
۲- اگر در آمد مالی دارد از این در آمد به چه راهی استفاده میشود.
۳- تعداد بازدید کنندگان سالاله از منار جام به چه تعداد میباشد.
۴- بازدیدکننده گان از چه طریق از آنجا دیدن میکنند.
۵- وقتیکه بازدیدکننده گان آنجا میروند کدام ارگان را در جریان میگذارند.
۶- آیا کدام فایده منارجام به مردم قریه جام هم دارد.
۷- محافظین که آنجا حضور دارند بخاطر محافظت از منارجام از مردم همان منطقه هستند یا از کدام جای دیگر.
۸- باز دیدکنندگان که ازمناطق دور آنجا می آیند شب آنجا میمانند یا خیر.
۹- از نظر شما منارجام در جای مناسب اعمار شده است.
۱۰- بغیر از بازدیدگنندگان آیا کدام منابع آیداتی دیگری هم دارد.

​تشکر
خیرالدین جلالی