آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

کمربند طلایی، فــقــــــر زدایی در ولایت های مركزی افغانستان است

 

کمربند طلایی، فقر زدایی در ولایت های مركزی افغانستان است

شماری از مردم و نماینده گان جوامع مدنی ولایت های غربی و مركزی افغانستان، با تجمع در ولایت هرات خواهان ساخت سریعتر دهلیز غرب به شرق یا كمربند طلایی این كشور شدند.
این افراد كه تعداد شان به صدها نفر می رسید و متشكل از مردم، محصلان و نماینده گان جوامع مدنی ولایت های هرات، غور، بامیان، دایكندی و میدان وردک بودند در مقابل استدیوم ورزشی ولایت هرات دست به تجمع زدند.
این افراد با بیان این مطلب كه دولت هیچگاه به مناطق شان توجهی نكرده خواهان آسفالت سریع سرك گردن دیوال كه موسوم به كمربند طلایی افغانستان است، شدند.
شكور عتیق محصل در ولایت بامیان میگوید در حال حاضر زمان رفت و آمد در این سرك دو شبانه روز می باشد كه با تكمیل قیر ریزی آن به نصف روز كاهش میابد.
جان محمد فصیحی سخنگوی شبكه نهادهای جامعه مدنی در هرات نیز میگوید ساخت دهلیز شرق به غرب افغانستان می تواند گزینه ای بسیار مهم در راستای فقر زدایی از ولایت های مركزی كشور بشمار رود.
وی همچنان از حكومت مركزی خواهان شمولیت كار ساخت این سرك در بودجه انكشافی سال 1392 شمسی میباشد.
همزمان حسن حكیمی یكی از فعالان مدنی ولایت غور میگوید در صورتی كه دولت به خواست این مردم توجهی نكند آنها در پروسه انتخابات سهم نگرفته و دامنه تظاهرات خود را گسترده تر خواهند نمود.
وی همچنان از جامعه جهانی میخواهد تا در مدت كم باقی مانده از حضورشان در افغانستان به ولایت های دور افتاده توجه بیشتری نمایند.
سرك گردن دیوال یا كمربند طلایی افغانستان از ولایت هرات آغاز و تا كابل ادامه دارد كه در این بین شش ولایت مركزی افغانستان را به هم ارتباط می دهد.