آرشیف

2015-1-16

فیض محمد میرزازاده

کـمـپـایــن واکسین پـــولـیـــو

 

امروز مورخ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ کمپاین واکسین پولیو رسما در مقر صحت عامه ولایت نورستان توسط محترم فیض محمد میرزازاده معاون ولایت با انداختن دو قطره واکسین برای یک طفل و در حضور داشت نماینده یونیسف و ریس صحت عامه ولایت نورستان وسایر کارمندان ادارات دولتی رسما افتتاح شد نظر به معلومات که از طرف ریس صحت عامه ولایت نورستان ارایه گرید این برنامه برای مدت سه روز در شش ولسوالی ولایت نورستان ادامه خواهد داشت که درین مدت بتعداد (370) تن رضا کاران اجرای وظیفه مینمایند و در حدود (35000) تن طفل واکسین خواهد خواهند گرفت

 

کمپاین واکسین پولیو