آرشیف

2020-4-23

محمد اسحاق ثنا

کرونا

غم مخور آخر (کرونا) میرود 
صبر کن گویی که فردا میرود

آه بیماری شبی گردد قبول 
این بلا روزی ز دنیا میرود

کن توکل با خدا فکرش مکن 
غصه کم کن فکر و سودا میرود

باش چندی تا قرنطین بگزرد 
این مرض در کوه و صحرا میرود

ترسم از همشهری ام کم میشنود
گاه تا و گاه بالا میرود

شام تاریک میشود صبح سپید 
این همه تاریک شبها میرود 

شاد گردم طفل نازم روزکی 
در تماشا باغ بالا میرود  

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۲۳.۰۴.۲۰۲۰