آرشیف

2018-6-12

عصمت الله راغب

کرزی و بازگشت دوباره آن به قدرت

از چندی بدینسو هرازگاهی حرف برگشت حامد کرزی به قدرت، خبرساز می شود، اگرچند کرزی چندی قبل در پاسخ به این پرسش که آیا تمایل دارد تا بار دیگر به قدرت سیاسی برگردد یا خیر؟ گفته است" من دوباره به قدرت بازنخواهم گشت، من فکر می کنم به حد کافی در قدرت بودم، 14 سال ریاست جمهوری یک زمان طولانی است و دیگر هیچ علاقه ی به برگشت به قدرت ندارم" به نظر می رسد آقای کرزی این حرف را زمانی بیان کرده بود که تصور می کرد دیگر قانون اساسی افغانستان بطور مطلق برای وی اجازه نخواهد داد تا به قدرت سیاسی افغانستان منحیث رییس جمهور بر گردد؛ زیرا مادۀ شصت و دوم قانون اساسی افغانستان در ذیل توضیح شرایط کاندیدا شدن به ریاست جمهوری گفته است«هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد» به راستی هم این بخش از ماده ی قانون در هاله ابهام است و قانونگذار به صراحت واضح نساخته است که آیا رییس جمهور پس از تکمیل دو دور برای "همیشه" نمی تواند یا بعداز یک میان فاصله می تواند به قدرت بر گردد. بنابر این برای بازگشاهی این گره قرار اطلاع حامد کرزی چندین بار برخی از حقوق دانان کشور را در حضور خویش فرا خوانده و از آنها طالب تفسیراین ماده شده تا در صورت امکان بتواند راهی را برای برگشت دوباره اش در روشنایی این ماده هموار سازد. به تعقیب آن در تازه ترین مورد آقای کرزی در مصاحبه اش به شپیگل آن لاین گفته است که "بعضی از حقوق دانان میگویند که برای بار سوم نیز می‌ تواند یک فرد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود" همچنان تاکید کرده است "در صورتیکه جریان ها و شخصیت های سیاسی کشور توافق کنند این فرصت را از دست نخواهد داد".
این بیانات در حال مطرح می شود که قرار بود در انتخابات پیش رو یکی از کاندیدای مورد حمایت آقای کرزی محمدعمرداودزی باشد و در چنین شرایطی گفته های اخیر کرزی نه تنها اینکه خشم منتقدین سیاسی اش را بر انگیخته، بلکه شنیدن این حرف ها به گونه جدی بر عمر داودزی و اطرافیان وی سنگین تمام شده است، زیرا به باور اکثر از آگاهان با آمدن دوباره کرزی در صحنه می تواند نقش داودزی را به عنوان کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری به گونه جدی کمرنگ بسازد. این در حالیست که آقای داودزی از مدتی طولانی بدینسو به طوری جدی برای نامزد شدنش در انتخابات ریاست جمهوری پیشروی آمده گی می گیرد.
در همین حال محمد سنگر امیرزاده یک تن از اطرافیان نزدیک به داودزی در پیوند به مصاحبه اخیر حامدکرزی که گفته است تمایل دارد تا بار دیگربه عنوان نامزد انتخابات وارد صحنه شود در شبکه اجتماعی اش چنین واکنش نشان داده است:
"آقای حامد کرزی رییس جمهور پیشین!
به تمام احترام که به شما داشتم و دارم اینرا برایت میگوییم که قانون اساسی هیچ راهی برای بازگشت و کاندیدا کردن شما برای دور سوم ریاست جمهوری باز نگذاشته است و این راه مطلق بسته است. شما میتوانید که تا آخر عمر برای مردم افغانستان از راه های دیگری خدمت و تلاش کنید"
به صورت کل باید گفت که مطابق قانون اساسی افغانستان هنوز مشخص نیست که آیا واقعآً قانون اساسی افغانستان برای بار سوم به حامد کرزی اجازه نامزد شدن به انتخابات پیشرو را خواهد داد یاخیر؟ و هنوز فرصت وجود دارد تا مفسران قانون آن بخشی از ماده ی شصت و دوم قانون اساسی را که در باره ی شرایط نامزد شدن به انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده است را تفسیر کنند و نتایج نهایی را به خورد دیگران بدهند تا پاسخ قطعی باشد برای نامزد"شدن" و یا "نشدن" وی… .

 با احترام
عصمت الله راغب