آرشیف

2018-12-9

گل رحمان فراز

کدام وکیل متعهد به این تعهد است؟

مردم با وجود مشکلات فراوان، علی رغم آینده نامعلوم رای سری شان در روز انتخابات اشتراک نمودند تا نمایندگان با سلابت را مطابق به خواست شان رای داده و انتظار پیروزی اش را بکشند
بلاخره، انتظار تقریبا به پایان رسید. در هر گشوده، زبان ها باز و سری ها آشکار شد اینکه کی صاحب رای برد است و کی باخته است؟
حالا وقت آن نیست که به برد نامزد دلخواه مان افتخار و به باخت آنها افسوس کنیم. بلکه وقت آن است که حسابی های این چنینی را از ایشان بطلبیم:

– اشتراک فعال در تصویب قوانین و مصوبه امورات تقنینی.
تامین هم دلی بین همدیگر و جستجوی راهکار مشترک برای حل مشکلات مردم ولایت که از آنها رای اخذ نمودند.
لابی گری خوب در روند تعیینات نامزد وزراء به نفع ولایت شان
تلاش برای دفاع از ارض که به ولایت در اختیار و فرمان شان است.
هماهنگی با مقام ولایت و ارگان های امنیتی بخاطر آگاه بودن از مسائل روز، مشکلات سطح ولایت و حل آنها در اداره مرکزی.
مشخص نمودن محل مناسب برای دانشجویان از طرف وکلا بخاطر پیشبرد تحصیلات شان
تعیین هماهنگ کننده و شخص ارتباطی از ولایت و تقسیم بندی کار ها بین وکلا.
اشتراک و سهم فعال در رسانه های ملی بخاطر انعکاس صدای مردم.
بیرون شدن از دایره قومی که از آن طریق رای اخذ نموده است.
چانه زنی برای اختصاص بودجه در پروژه های مهم و حیاتی به ولایت شان.
سعی در تقرری/جذب و استخدام جوانان در وزارت خانه ها.
اختصاص بورسیه ها برای محصلین.
عدم دخالت در پروسه استخدام ولایتی به نفع حامیان و طرفداران انتخاباتی شان
حضور همگانی وکلا در پروسه انتخابات ریاست جمهوری با تیم احتمالا برنده و درخواست سهم دهی مردم شان و کابینه پسا پیروزی انتخابات به عنوان وزیر، معیین، مشاور….! 

خطاب به نمایندگان پیش تاز و احتمالا برنده:
کی از حالا متعهد به اجرای ماموریت وکالت با چنین شروط است؟
آیا در طرح های این چنینی ایراد دارند؟

با مهر 
گل رحمان فراز