آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

کتاب دستی زندگی بــــــــرای سال 1392

 

سلامتی: زندگی شما میتواند به زیبایی رویاهایتان باشد. فقط باید باور داشته باشید که میتوانید کار های ساده ای انجام دهید. در زیر لیستی از کارهای که میتوانید برای داشتن زندگی شادتر، انجام دهید، تهیه دیده ام، هر روز آنها را به کار بگیرید و از زندگی خود در این سال لذت ببرید.
1. آب زیاد بنوشید.
2. مثل یک پادشاه صبحانه، مثل یک شهزاده نهار و مثل یک گدا شام بخورید.
3. نسبت به غذا های چرب از سبزیجات زیاد تر استفاده نمایید.
4. با این سه کلمه زندگی نمایید: انرژی، شور و دلسوزی.
5. از عبادت، دعا و نماز کمک بگیرید.
6. بیشتر بازی نمایید.
7. بیشتر از سال گذشته کتاب بخوانید.
8. روزانه 10 دقیقه سکوت کنید و به تفکر بپردازید.
9. 7 ساعت بخوابید.
10. هر روز 10 تا 30 دقیقه پیاده روی نمایید و در حین پیاده روی، لبخند بزنید.
شخصیت:
11. زندگی خود را با هیچکسی مقایسه ننمایید، چونکه شما نمیدانید بین آنها چی میگذرد.
12. افکار منفی نداشته باشید، در عوض انرژی خود را صرف امور مثبت نمایید.
13. بیش از حد توان خود کاری انجام ندهید.
14. خیلی خود را جدی نگیرید. 
15. انرژی خود را صرف فضولی در امور دیگران نکنید.
16. وقتی بیدار هستید بیشتر خیالپردازی نمایید.
17. حسادت یعنی اتلاف وقت، شما هرچه را که باید داشته باشید، دارید. 
18. گذشته را فراموش کنید. اشتباهات گذشته شریک زندگی خود را به یاد نیاورید این کار آرامش زمان حال شما را از بین میبرد.
19. زندگی کوتاه تر از این است که از دیگران متنفر باشید. نسبت به دیگران تنفر نداشته باشید.
20. با گذشته خود رفیق باشید تا زمان حال خود را خراب نکنید. 
21. هیچکس مسول خوشحال کردن شما نیست، مگر خود شما.
22. بدانید که زندگی به مکتبی میماند که باید در آن چیزهای بیاموزید. مشکلات قسمتی از برنامه های درسی هستند.
23. بیشتر بخندید و لبخند بزنید.
24. مجبور نیستید که در هر بحثی برنده شوید. زمانی هم مخالفت وجود دارد.
جامعه:
25. گهگاهی به خانواده و اقوام خود زنگ بزنید.
26. هر روز یک چیز خوب به دیگران ببخشید.
27. خطای هر کسی را به خاطر هر چیزی ببخشید.
28. زمانی را با افراد بالای 70 سال و زیر 6 سال بگذرانید.
29. سعی کنید حد اقل هر روز به 3 نفر لبخند بزنید.
30. اینکه دیگران راجع به شما چه فکر میکنند، به شما مربوط نیست.
31. زمان بیماری شغل شما به کمک شما نمی آید، بلکه دوستان شما به شما مدد میرساند، پس با آنها در ارتباط باشید.
زندگی:
32. کار های مثبت انجام دهید.
33. از هر چیزی غیر مفید، زشت و ناخوشی دوری بجویید.
34. خداوند درمانگر هرچیزی است. (ذکر خدا شفای هر دردی است.)
35. هر موقعیتی چه خوب یا بد، گذرا است.
36. مهم نیست که چه احساسی دارید، باید به پا خیزید، لباس خود را به تن کرده و در جامعه حضور پیدا نمایید.
37. حتی بهترین هم میآید.
38. همین که صبح از خواب بیدار میشوید باید از خداوند تشکری نمایید.
39. بخش عمده درون شما شاد است، بنا بر این خوشحال باشید. 
40. دوست را که برمیگزینید متوجه جیب اش (مطلب آشنا) نباشید.