آرشیف

2016-11-20

گل رحمان فراز

کاکا جلالی و چهار ویژگی بارز اش!

کاکا جلالی و چهار ویژگی بارز اش!

علاوه بر اینکه از لحاظ قومی با کاکا جلالی رگ و ریشه مشترک داشته و هم آب و دانه ایم، نام او را از گفتار و بیانات کارمندان مؤسسات مختلف به عنوان شخص مهربان و خنده رو می شنیدم و آرزوی دیدن عکس و ملاقات نمودن چهره مبارک اش را داشتم که خوشبختانه به آرزویم رسیدم و علاوه بر اینکه دیدن عکس اش لازم نشد بلکه او را در مقام متجلی ی دیدم که واقعاً به دین اش خدمت بس عظیمی کرده بود. آری جلالی به محفل تجلیل از مسلمان شدن کولین رید (عبدالرحمان) نمایان بود و عبدالرحمان در جلسات مختلف علت مسلمان شدن اش را حسن اخلاقی کارمندان دفتر اش عنوان می نمود و بس.  
از همان زمان آهسته آهسته با هم معرفی دقیق تر، عمیق تر و رساتر شدیم تا اینکه او مرا همانند صد ها جوان دیگر افتخار "برادرزاده" شدن را داد و من هم با کمال میل و اخلاص او را کاکا صدا زدم. شاید ابراز این سخن عادی بنظر برسد ولی چنین نیست، وقتیکه ما هم دیگر را "کاکا" و "برادرزاده" خطاب می کنیم و به این عناوین یک دیگر را می فشاریم، عالمی اخلاص، جهان احساس و گیتی مهربانی حتی از دل ها چه که از جیب های مان بی خود سر می کند و گرمای اخلاص مندی مان فضای خانه شاد زیستن، احترام به انسانیت و همدیگر شناسی را گرم می نماید هر کس کس میل چنین حرارت جان گرم را دارد.
جلالی را به پاس اینکه همیشه ناصح خوب است و مدام #نصیحت می کند، دوست دارم. او آدم با؛ اندیشه آزاد، قلب مهربان، عملکرد کمونیست، بینش عالم دین و مشاور اخلاص مند می باشد. گرچند خیلی زود قهر می کند، انتقاد می آورد و عصبانی می شود ولی دیری نمی گذرد که تغییر ذهن می دهد، مهربان می شود و می بخشد! در موضع گیری ام بر خلاف خانم سیما "جوینده" سخت مخالف بود. مطمئن بودم که از من نمی گذرد ولی احتمال کم وجود داشت تا رضایت اش را نسبت به روابط دوستانه خودم دوباره جلب دارم و نگذارم همیشه مخالف هم باشیم. در اولین دیدار، او با نمایان سازی عملکردم مرا شرمنده ساخت ولی زود به من قول دوستی داد و گفت هنوز هم جوان هستید و….! با نصیحت مرا به محیط دوستانه احترام و اخلاص آورد.
دومین ویژگی بارز کاکا جلالی، #صداقت و #ایمان_داری وی است. حاجی صاحب کاکا علاوالدین جلالی از لحاظ سنی چنان پیر نیست که نام اش او را پیر نشان می دهد. او در سن نسبتاً جوان فریضه الهی را ادا کرده است که خود نمایانگر قاطعیت وی به دینداری و اسلامیت وی می باشد. هرکس که با جلالی در ادارات کار کرده است، از ایشان دو خصوصیت را بارز می دهند. اول اینکه جلالی بی اندازه در اجرای امورات کاری اش صادق است. دوم اینکه با جلالی بودن به معنی لذت واقعی بردن از خنده دادن های کاکا جلالی است. او خیلی توانا است که حتی می تواند قلب شکسته و غم صد ساله را با قصه های دلنشین و خنده های اخلاص مند اش برباید و به کلی نابود گرداند.
سومین داشته کاکا جلالی را #همدیگر_پذیری شکل می دهد. او خیلی خود گذر است و بخاطر نفع رساندن به دیگران از هیچ نوع تلاش دریغ نمی ورزد. او که حالا کارمند یک مؤسسه است، در اوقات بیکاری مصروف باور سازی و علمی سازی مدرسه است که کلیه علوم در آنجا برای دانش آموزان فراهم می گردد و زمین همان مدرسه که مربوط خودش می گردید، وقف آموزش و فراهم سازی محیط اکادمیک شاگردان این مدرسه کرده است.
چهارمین ویژگی وی را #مهربانی می سازد. او در بیان گفتار و در ارایه نصیحت ها خیلی مهربان است و هرگز نمی خواهد حتی خاری به دست انسانی بخلد و یا چشمی توسط کسی اشک بار گردد. او است که در اصل فلسفه وجود آدم در دنیای چند روزه پی برده است و سرمشق زندگی خویش را اسلامیت، مهربانی، صداقت و انسانیت قرار داده است تا زندگی ازلی اش افتخار آمیز باشد.
از اینرو، کاکای بزرگوار! می خواهم که صفات و ویژگی های فوق سرمشق عملکرد آینده ات باقی بماند و بیشتر از پیش حس احترام، مهربانی، اخلاص، هم کاری، هم دلی و کاکه گی ات برای افراد بشر ارزانی داشته شود تا خوبتر محبوب دل ها شوید و از شما به عنوان پیر تجربه و ناصح واقع بین یاد برده شود. صحت مندی وجود، طول عمر، ارزانی صفات شایسته و خنده رو بودن ات آرزوی همیشگی ماست.

با مهر
گل رحمان فراز