آرشیف

2014-11-23

زینب علم

کاش

کـاش عـاشـق غــرق در رویــا نـبـود
جـــاری بـــودن مـعـنـــی دریــا نـبــود

کــاش مـثــل لـیـلـی و مـجـنــون دلــم
آشـنــا بـا قـصـــه یــی صـحــرا نـبـود

کاش فرهاد بیستون رامـی شـکـست
تـا کـه شـیـریـن مـثـل مـن تـنـها نبود

کـاش یـوسـف از زلـیـخـا مـی شـنـید
حــرف را کـه هـیـچ کـس آگـاه نـبـود

کــاش مـیـشـد عقده هـا را خاک کرد
تـاکـه چـشـمـم چـشـمـه ی میـنا نبود

کــاش مـی دیـدی مـرا شـب تا سـحر
مـی سـتـودم سـجـده ات پـــروا نـبـود

نرگس (سروری)
1391/3/5
 

سلام به زیبای یک بهارتقدیم دومستان ،بزرگان ، وعلاقه مندان سایت جام.در قدم نخست مدیون تان هستم نهایت سپاس از تک تک شمای که وقت گران بهای تان را بخاطرسرودن ونظر دادن در مورد اشعارم صرف می کنید. نظریات شما مکتبی است که مرا می آموزانت. باز هم بی صبرانه منتظرنظریات تان می مانم تا توانسته باشم هزاران سکوت را شکسته وتفسیر کنم.
بنابر کم بود وقت اگرکمی و کاستی در اشعارم وجود دارد مرا به بزرگواری تان ببخشید . ویا اگر گاهی دیرترپیام به متن شعر برای تان می فرستم بدین معنی نیست که غافل بوده ام یا فراموش کرده ام که دوستانی به عظمت شما خواننده یی شعر من هستند .
باز هم مثل همیشه دعا می کنم سرفراز تر از گذشته ، سبز تر ازبهار،صحت مند تر ازستاره ها…در کنار خانواده های تان حضورداشته باشید و ماه مبارک رجب را با طاعت و عبادت مقدس به پایان رسانیدو با شجاعت و شهامت دست دعا بلند کنید که تا پایان عمر چنین ماه های پر برکت داشته باشیم.به امید دیدار تان موفق باشید.