آرشیف

2018-11-28

محمد سرور انوری غوری

چگونه می توان از طریق تامین امنیت به منافع ملی دست یافت؟

 

 •          امنیت افغانستان ,اتباع آن ,هم پیمانان وشرکای افغانستان .
 •          حفاظت ازاستقلال , دفاع ازتمامیت ارضی ,حاکمیت ملی ,مصوونیت مرزها وحریم فضایی کشور .
 •          تقویت هویت ملی , بزرگداشت ازافتخارات ملی وحفظ میراثهای فرهنگی وتاریخی افغانستان .
 •          حفاظت ازارزشها ی ملی واسلامی وتامین وحدت ملی .
 •          ازبین بردن القاعده وسایر گروپها ی شورشی وتروریستی محلی .
 •          ایجاد تفاهمات منطقوی درراستای مبارزه مشترک برضد تروریزم ,القاعده و گروپهای شورشی درمنطقه .
 •          انتقال مسولیت امنیت به نیروهای ملی افغان .
 •          تامین امنیت ومحیط مناسب جهت استخراج منابع طبیعی .
 •           حفاظت ازمنابع طبیعی , جنگلات ومعادن به منظور حفظ محیط زیست .
 •          رشد, تحکیم وانکشاف دوامدار حاکمیت دولت مرکزی .
 •          تقویت وانکشاف سکتور دفاعی کشور .
 •          استعمال سالم عناصرقدرت ملی.
 •          تامین اشتی ملی.
 •          محو موادمخدر .
 •          جمع اوری اسلحه ومهمات غیر مجاز.
 •          تامین ذخایرستراتیژیک ملی ونظامی .
 •          فراهم اوری شرایط مساعد جهت اشتراک مردم درپروسه انتخابات شفاف.