آرشیف

2015-1-25

عبدالواحید رفیعی

چوكي هـــــاي فروشي !

 
 
قابل توجه شركت ها، موسسات وتجارملي علاقه مند به فرنيچروكوج و……
بدينوسيله به اطلاع عموم رسانيده ميشود كه پارلمان دولت جمهوري اسلامي افغانستان درنظردارد تعدادي ازچوكي هاي مازاد برنيازخودراكه ازمدتها بدون مصرف ميباشد ،  ازطريق مزاييده به فروش برساند ، علاقه مندان ميتوانند با دردست داشتن يك معرفي خط ازيكي ازوكلاي محترم به درب پارلمان واقع درسرگ شورا تشريف آورده پيشنهادات شان را تسليم نمايند .شب نامه را ميتوان ملاحظه وتامينات اخذ ميگردد ……
دارالانشاي شوراي ملي دولت چمهوري اسلامي افغانستان …..

بخش لوجستيك