آرشیف

2014-11-22

ساغر رشیدی

چه را بیاموزیم ؟؟
 

وقتی زیبای های طعبیت را که خداوند متعال با چه عظمت آفریده مشاهده میکنم
وچه راز های در آفرینش آن نهفته است  وچه موجودات زیبای که انسان باید از آن منحیث اشرف مخلوقات  استفاده نماید واز خوبی های لذت واز زشتی ها دوری واز حلال استفاده واز حرام پرهیز نماید .
 اما کجاست که اشرف مخلوقات موقف خود را حفظ  کند و فرق حلال وحرام فرق خوب وبد را بنداند . واگر میداند بخاطر منافع واستفاده جوی دنیاوی ومادی از معنویات تیر می شوند .
حیف نیست که از دنیا فانی اندوخته ها ی برای دنیای معنوی داشته باشیم ایمان ،   پاک نفسی ،عدالت ، صداقت ،عزت ، عاطفه ، ترحم ، راستی ، امانت داری ، همه وهمه منزلت انسان را بالا برده مورد احترام قرار می گیرد
مگر با تاسف که خلاف عمل می کنیم  دزدی ، قتل ، رشوت ، دورغ ، تجاوزجنسی ،
و سایر اعمال که نه در شریعت مجاز است و نه جامعه جهانی آنرا می پذیرد .
و در وطن ما هزاران  زن ، مرد ، جوان و کودک قربانی این اعمال شوم انسانهای حیوان صفت می شوند دور از کرامت انسانی اصلا " نمی توان به ایشان انسان خطاب کرد .از قاچاق مودا مخدر گرفته تا قاچاق انسان و تجاوزات جنسی که دردناک تر از سایر اعمال شان است ، رشوت ، دزدی که به عادت شان تبدیل شده .
وزشت تر از همه بمبارد هوائئ که هم وطنان ما در این آواخر ضربات شدید را متقبل شده اند وبا بودن قوای ناتو چقدر را تحمل خواهند کرد ؟
ما جوانان از کدام زیبای ها لذت ببریم ؟ وکدام اعمال شایسته را از دولتمندان بیاموزیم ؟
قاچاق ، دزدی ، غصب زمین های دولتی ، تجاوز ، اختلاس ، معامله گری ،مزدور گروپ های استخباراتی بیرون مرزی این کار قدرتمندان و میراث به اولاد های شان می ماند .
واز انتحار ، بمبارد ، تجاوز ، به خاک وخون کشاندن ، فقر ، بی خانمان شدن ، وآمدن سرما ، .بیچاره گی مردم لذت ببریم ؟ ؟ ؟……………..
                                                                                                  
ساغر ( رشیدی )