آرشیف

2016-5-10

گل رحمان فراز

چهره تکراری در وضعیت اضطراری

معصوم استانکزی
 

معصوم استانکزی لنگ است که در اواخر مدیریت جنگ را به نمایندگی از حکومت وحدت ملی می نماید، این شخص با کبوتر های قلابی خویش شعار خیانت زیر پرچم صلح را به عهده داشت و از طریق همان دید و بازدید ها توانست طراحی و نقشه کشی معاملات و وطن فروشی را با دشمنان صلح و امنیت کشور به پیش ببرد و خود را به اوج قله های اعتبار دشمنان وطن متجلی سازد که خوشبختانه خودش به خوش آمد گویی های فراوان اش صید مکر دشمنان گردید و با انتحار وحشت ناک شان او را همچون پرنده به هوا پرتاب کردند ولی نیمه جان از پس حادثه برآمد.
او که بعد از ریاست دارالانشاء شورای عالی صلح به سرپرستی مقام وزارت دفاع ملی گمرده شد و حتی بخاطر گرفتن رای اعتماد بر سر خانه ی ملت لول داده شد، نتوانست ذهنیه ی وکلا را در ارتباط به خودش مثبت گرداند و خود را شایسته وزیر اعتماد شده ی مجلس نمایندگان در وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان سازد.
نمی دانم سران حکومت وحدت ملی از شخصیت خسته کن استانکزی چه دیده اند و همیشه در صدد حفظ شخصیت وی با دادن قدرت به آن می باشند و از عملکرد مدیریتی وی به خوبی در محضر عام یاد می کنند. شاید پشت کاسه نیم کاسه باشد اما مردم نمی دانند.
دیری نخواهد گذشت که سرنوشت ریاست امنیت ملی با تعیین استانکزی به حیث سرپرست این ریاست به نزول مواجه خواهد شد و لانه های اصیل طالبان و حامیان واژگون سازی اقتدار دولت وحدت ملی در بدنه ریاست امنیت ملی جا خواهد گرفت.
امنیت ملی گرچند ارگان امنیتی جنگی نیست اما به دلیل اینکه در کشف و استخبارات از چگونگی حملات دشمن نقش برازنده بازی می کند، ستون فقرات حفظ کشور از حملات دشمن بشمار می رود.
در اینجا عطف نیاز بود و نباید توجه سرسرانه در قبال این موضوع صورت می گرفت و این خود نشان دهنده تمرکز فکری سران برای واژگون سازی حکومت شان و ورشکستگی افغانستان می باشد. اگر اینها از حکومتداری خسته شده اند، نباید آرمان مقدس مردم را که انکشاف و تامین صلح و ثبات است بر هم بزنند.

نوشته: گل رحمان فراز