آرشیف

2015-1-19

شمس الرحمن فخرزاد

چند نکته در مــــورد مشکلات و موفقیت

 
 
 1 –  وقتي مشكلي داريد، به جاي مناسبي برويد و كمي قدم بزنيد، وقتي به خانه بر‌مي‌گرديد، متوجه مي ‌شويد كه ديدتان به كلي عوض شده است.
 
2- وقتي زندگي سخت مي‌شود و راه‌هاي ارتباطي بسته مي‌شوند، وضعيت را با شوخي و خنده روشن كنيد.
 
3- روبه‌رو شدن با مشكل، پيروزي بزرگي است، سعي كنيد با هر مشكلي كه روبه‌روي مي ‌شويد، راه حلي براي آن پيدا كنيد.
 
4- بازندگان در هر جواب مشكلي را مي‌بينند، ولي برنده در هر مشكلي، جوابي را مي‌بيند، مثل برنده‌ها فكر كنيد.
 
5- هميشه راه براي همه هموار نيست، زندگي برخورد با موانع، غلبه بر آن و حركت است.
 
6- فرار از مشكلات يكي از خصوصيات طبيعي انسان‌ها است. براي تغيير اين خصوصيت، براي انجام
كارهاي پيچيده‌تر ارجحيت قايل شويد و آن‌ها را تا زمان اتمامشان نيمه‌كاره رها نكنيد.
 
7- بازگو كردن مشكلات، بيش‌تر وقت‌ها نيمي از حل آن است.
 
8- تمركز در كار، باعث موفقيت و به سرانجام رسيدن هر كاري بدون دوباره كاري مي‌شود.
 
9- هميشه به ياد داشته باشيد كه شما لايق موفقيت هستيد.
 
10- امام علي (ع) مي‌فرمايند: از سقوط و شكست ديگران شادي مكن، زيرا نمي‌داني روزگار بر سر تو چه مي‌آورد.
 
..پایان..
shamsurahman999@gmail.com