آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

چــــــــــه تعداد کلمه نیاز داریم تا بتوانیم انگلیسی صحبت کنیم؟

 

این یک سوال مشترکی است که خیلی اوقات پرسیده می شود.
ما جواب را اینجا می دهیم. "این موضوع بستگی به هدف شما از یادگیری زبان انگلیسی دارد."
حدود 100.000 خانواده کلمه در زبان انگلیسی وجود دارد که یک فرد انگلیسی زبان (Native) از 10.000 ( با تحصیلات متوسط) تا 20.000 ( تحصیلکرده) کلمه می داند.
محققین یادگیری زبان انگلیسی نشان داده اند که یک فرد چیزی حدود 9.000 تا 10.000 کلمه نیاز دارد تا از خواندن و نوشتن انگلیسی لذت کافی ببرد.
اما برای صحبت کردن روان انگلیسی توسط یک فرد در حال یادگیری زبان 2500 کلمه مجهول و 2000 کلمه معلوم کفایت می کند.
هر بخش انگلیسی از خود لغات های ویژه ی دارد، پس کوشش کنید از هر چمن سمنی بگیرید.
پس نیازی نیست اینقدر نگران کلمات مختلف با مترادف های گوناگون باشید. مهم هنر و تکنیک استفاده صحیح و درست از کلماتی است که در ذهن خود دارید.
درست یاد بگیرید تا راحت صحبت کنید.