آرشیف

2015-1-7

معراج الدین عزیزی

چـــــــــــرا طلاق جايز شده است؟

 
اسلام هرگونه طلاقي را بجا و پسنديده نمي داند، بلكه برخي از انواع آنرا بخاطر فرو پاشيدن خانواده مكروه و گاهي حرام مي شمارد. به همين خاطر در حديثي پيامبر صلي الله عليه و سلم مي‏فرمايند: «ناپسنديده ترين حلال نزد خداوند متعال طلاق است»
طلاقي كه از نظر اسلام جايز و مشروع است در واقع همچون عمل جراحي است كه انسان بيمار درد و سختي و مشكلات را در جهت محافظت از سلامت بقية اعضاي جسم و مقابله با ضرري بزرگتر تحمل مي نمايد. زماني كه ميان زن و شوهر كدورت و نفرت عميق و ريشه دار گردد و همة تلاشهاي خانوادة طرفين و دوستهاي آنان بدون نتيجه ماند و امكان آشتي وجود نداشته باشد تنها راه حل و داروي ممكن طلاق و جدايي است. خداوند متعال در قرآن مي فرمايند:
«چنانچه (زن و شوهر) از يكديگر جدا شوند، خداوند هر يك را از بخشش و احسان خود بهره مند خواهد نمود و بي نياز خواهد گرداند» نساء/130
 

محدود بودن دايرۀ طلاق

چنانچه اصول و ارزشها و رهنمودهاي اسلام از طرف مردم مورد توجه قرار بگيرد و به آنها پايبند باشند بسيار كمتر به طلاق نياز پيدا خواهند كرد و تا حدود زيادي آمار طلاق پايين خواهد آمد. برخي از ارزشها و مسئوليتهايي كه پايه هاي خانواده اي قوي هستند و از جدايي پيشگيري مي نمايند عبارتند از: 1- دقت و بررسي كافي به هنگام انتخاب همسر 2-پيش از  پيش از عقد دختر و پسر لازم است همديگر را ببينند و با ميزان زيبايي و ظاهر يكديگر بصورت مشروع و شايسته آشنا شوند 3- بستگان دختر همة تلاش خود را براي انتخاب همسر متدين و فهميده و با شخصيت براي او بكار گيرند 4- به رضايت دختر در موضوع عقد و ازدواج اهميت فوق العاده داده شود 5- اطلاع و رضايت ولي طرفين موضوع مهم و ضروري است و به عنوان امر واجب به آنها نگاه شود 6- با مادر دختر در مورد ازدواج صحبت و مشورت شود 7- رفتار و معاشرت خوب را مسئوليت واجب و اساسي قلمداد كنند 8- مرد را بايد توجيه كرد كه واقع نگر باشد و چندان آرماني و خيالي در مورد همسر خود فكر نكند 9- مردان بايد متوجه اين موضوع مهم باشند كه هرگاه نسبت به همسر خود دچار دلگيري و نگراني شدند عقل و حكمت و مصلحت را قاضي خود قرار دهند  10- مرد بايد با همسر نااهل و نافرمان بر مبناي حكمت و آينده نگري و آرامش بدون ضعف برخورد نمايند و اگر با او تندي كند از خشونت پرهيز كند 11- اسلام در برابر اختلاف پيش آمده ميان زن و شوهر نزديكان و دوستان آنان را مسئول مي داند و آنان را به تشكيل دادگاه خانوادگي از طرف اشخاص مورد اعتماد براي حل اختلافاتشان استفاده كنند.
 

چرا حق طلاق در اختيار مرد است؟

گاه براي افرادي اين سؤال پيش مي آيد كه به چه علت مرد به تنهايي حق دارد و مي‏تواند همسر خود را طلاق دهد.
در جواب بايد گفت: كه مرد سرپرست و مدير مؤسسة منزل و خانواده است در ابتدا پرداخت مهر و متعلقات آن را او بر عهده گرفته و اركان بناي خانواده بر دوش او استوار گرديده است. به همين دليل براي كساني كه چنان مسئوليتهايي را متحمل شده باشند، بسيار سخت و گران است كه به آساني و بخاطر امور كم ارزش  بخواهد اركان ساختماني را كه با رنج و تلاش و تدبير خود فراهم ساخته متلاشي نمايد.