آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

چطـور میتـوان آدم هــــــــــای دروغـگو را شنـاخت؟

 

هرگاه توجه بیندازید به اشخاصیکه همیشه با شما سروکار دارند، خواهید گفت که بسیاری از آن اشخاص در طول روز به فراوانی دروغ می گویند. در واقعیت این موضوع بیان کننده ای این است که تقریبا همه افراد روی زمین به شیوه های متفاوتی در زندگی دروغ می گویند. آنها بر این باورند که پیروز شدن شرایطی در آن لحظه افراد را وادار به دروغگویی می نماید. در بسیاری از موارد، افراد برای حفظ علاقه های شخصی خود دروغ می گویند. اما افرادی هم هستند که برای فریب دادن دیگران دروغ می گویند. گروه دیگری از افراد نیز به دروغگویی معتاد شده اند. خیلی ها هم به این دلیل دروغ می گویند که از لحاظ مورد انتقاد قرار گرفتن در اجتماع دور باشند.
بعضی از دروغگو ها نسبت گفتن دروغ بی اندازه به دروغگوهای حرفه ای مشهور اند که این دروغگو ها هنگام سخن گفتن همیشه به چهره مخاطب شان نگاه میکنند. آنها طوری به شما نگاه میکنند که شما تصور می کنید چیزی را که می شنوید واقعیت دارد. گفتنی است که هیچ دروغگوی علامت بدنی نمایان مثل رنگ قرمز در وجودش برای تشخیص دروغ هایش ندارد. اما آیا راهی برای اینکه بفهمیم طرف مقابل مان به ما دروغ می گوید یا نه وجود دارد؟
مهم ترین نکته در تشخیص سخن آلوده به دروغ این است که گوینده آن توانایی نگاه کردن در چشمان شما را ندارد. این مساله به صورت ناخودآگاه اتفاق می افتد و به همین خاطر بهترین راه برای تشخیص راستگو ها از دروغگوها به حساب می آید.
اما اگر می خواهید در مورد سایر خصوصیات دروغگویان بدانید، این نکات قابل ملاحظه و اهمیت هستند: 

پنهان شدن
دقیقاً مانند یک حیوان که در برخی شرایط سعی می کند خود را در جایی پنهان کند، فرد دروغگو نیز وقتی می فهمد دروغش در حال برملا شدن است، برایش اضطراب پیدا میشود و یا حداقل سعی می کند خود را در گوشه ای مخفی کند. در آن لحظات هر چیزی که کمتر توجه جلب کند، انجام می دهند.

پنهان کردن دستها
افراد دروغگو اغلب اوقات دستهای خود را پشت سر خود پنهان می کنند.

جویدن لب ها
اگر شما در حضور کسی که به شما دروغی گفته، سند یا مدرکی مبنی بر اینکه از دروغ گفتن وی آگاه هستید، نشان دهید، وی ناخودآگاه شروع به جویدن لب هایش می کند. پس به افراد مشکوک یک دستی بزنید تا این رفتارش را کنترل کنید.
 

چشمک زدن
دروغگو همیشه داستان های دروغ را در ذهن می پروراند؛ و برای به زبان آوردنش ناخواسته چشمهایش به سرعت شروع به سوسو زدن می کنند.

طپش قلب
سرخی چهره از نشانه های دروغ گفتن است. این سرخی نشان از دلواپسی و اضطرابی است که فرد دروغگو متحمل می شود؛ چرا که طپش قلب به هنگام دروغ گفتن به سراغش می آید.

بینی
اگر به هنگام صحبت با فردی احساس کردید که سوراخ های بینی اش گشاد شد یا نفس عمیق کشید، می توانید به وی مشکوک شوید. این نشان می دهد داستانی که از خودش در می آورد به ناگاه به یک نقطه بن بست رسیده و وی به فکر چاره است. نفس عمیق هم فرصتی برای فکر کردن به او می دهد.

 

حال با دانستن این نکات می توانید بهتر دروغگو را از راستگوها تشخیص دهید. حداقل در تشخیص بسیاری از حرف های کذب و کسانی که آنها را به خورد شما می دهند با قدرت بیشتری عمل می کنید.

 

با احترام
گل رحمان فراز
دانشجو در دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کابل
27 دلو 1392 – 16 فبروری 2014