X

آرشیف

چشم اندازی به مصاحبه اسحا ق توخی رییس دفتر داکتر نجیب در برنامۀ به عبارت دیگر تلویزیون فارسی بی بی سی !

 

قبل ازآنکه به کالبدشگافی سخنانی اسحاق توخی سابق دستیار داکتر نجیب رییس حکومت حزب کمونیستی وطن بپردازم ، میخواهم مروری در مورد حکومت های کمونیستی مزدور شوروی سابق در افغانستان داشته باشم. 
 
بعد از حمله مسلحانه اتحاد شوروی سابق به افغانستان و به قدرت رسیدن حزب کمونیستی دیموکراتیک خلق افغانستان که در آخر به خاطر عوام فریبی اسمش را به (حزب وطن ) تغییر دادند، کمونیستان قسم خوردۀ دشمن مردم از هیچ نوع ظلم و ستم در برابر آنها دریغ نورزیده و هر جنایت که از دست شان آمد، از قبیل  استبداد ، اختناق ، تجاوز ، اعدام ، ناخن کشیدن ،دندان کشیدن، برق دادن  ، ناخن کوبیدن ها  ، گیس به گردن آویزان کردن ، زنده به گور کردن ، از چرخبال به دریا انداختن ، به موتر بستن و کش کردن ، زنده به رگبار بستن ، چشم کشیدن و صدها نوع جنایت بشری دیگری را انجام دادند که به همۀ مردم با شهامت و مجاهد افغانستان مانند آفتاب معلوم و هویداست .
 
 با وجود آن همه جنایایت هائیکه  مردم مان تا هنوز بهای هنگفت آنرا می پردازند و قصاوت قلبیهائیکه تاریخ نخواهد آنرا به فراموشی سپرد، هنوز هم یک تعداد از انسان های مثل اسحاق توخی هستند که آن  اعمال زشت برخاسته  از قانون جابرانۀ  کمونیستی را  توجیه نا معقلول نموده و با نادیده گرفتن آن همه شرارتها میخواهند خود را بی گناه جلوه بدهند. 
 
من خود مانند هزاران هزار جوان کشور، شاهد زندۀ از آن جنایات نابخشودنی رژیم های دکتاتور، مستبد و ظالم در سرزمینم هستم که به هیچ دلیلی نمی توان عاملان آنرا بخشید. من فرزند محترم سید جلال طاهر هستم ، شخصیت بزرگواریکه  که به جرم آزاد اندیشی ملی ، دینی و انسانی دو بار  بی گناه در محبس پلچرخی کابل و یک بار در محبس فیض آباد استان بدخشان  زندانی شده و از هیچ نوع شکنجه در مقابلش دریغ نکرده اند. جنایت کاران وحشی با کمال ناجوانمردی چند دندان مبارکش را با پلاس کشیده اند …آیا می شود آنانرا بخشید؟
 
 ایشان  سال های متمادی عمر عزیز خویشرا به عوض آنکه با خانواده اش سپری نماید، در زندان سپری کرد. من   نیز شاهد این تصاویر درد ناک ، خفقان، ترور ، وحشت در همسایگان ، خویشاوندان وهمدیارانم  در زیر سایۀ حکومت های دست نشاندۀ اتحاد شوروی سابق ، بوده ام که هرگز فراموش من و هزاران هزار جوان درد دیده و خانواده های مظلوم سرزمینم نخواهد شد. 
 
هموطنان گرامی : 
قسمیکه در بالا ذکر کردم تنها پدر من  به چنین آزار و اذیت های دست و پنجه نرم نکرده ، بلکه صد ها هزار انسان که در زندان های مخوف وترسناک  دوران حاکمیت کمونیستان، چنین سرنوشتی را داشته و لمس نموده اند. به همین قسم میلیون ها انسان وطندوست و خداپرست شهید ، مجروع ، معیوب گردیده و یا هم یکباره ناپدید گردیده اند که تا حال کسی از سرنوشت شان خبری ندارد. 
 پس بر میگردم به اصل مسأله که باعث نوشتن این موضوع شد و آن اینکه اسحاق توخی یکی از کمونیستان قسم خوردۀ افغانستان زمانیکه  نجیب به حیث رئیس در ریاست ( خاد ) بود ، دستیار وی و پس از گرفتن قدرت توسط نجیب بحیث رییس دفتر ایشان ایفای وظیفه مینمود. ایشان یکی از سرشناسان حزب کمونیستی وطن و عضو کی جی بی دستگاه جاسوسی اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز بود.  اسحاق توخی ضمن اینکه رییس دفتر نجیب بود، قرار که خودش یاد آور میشود همراز وی هم بود. این خود میرساند که توخی از تمام جنایتهای نابخشودنی حزب کمونیست خلق افغانستان و یا هم کمونیستی وطن آگاه بوده و در اکثریت قضایا دخیل میباشد.
 آقای توخی باید بدانید که مردم افغانستان دیگر آگاه اند همه چیز را خوب و درست درک و تحلیل مینمایند. ملت قهرمان افغانستان میلیون ها شهید را بخاطر آزادی وطن ونجات  از شر جنایت های غیر انسانی ، دینی و اخلاقی شما ستالین و لنین پرستان قربانی دادند ، به شما و هم قماشان ناخلف تان  اجازه نخواهند داد تا یکبار دیگر با استفاده از کاسه لیسی غرب که تا دیروز شعار مرگ بر امپریالیزم را سرمیدادید و فعلاً خود را در آغوش امپریالیزم انداخته و معاش های مفت را گرفته و چرندیات گویی نموده  و به مجاهدین سربکف و گلگون کفن کشور توهین و تحقیر نموده و  اعمال زشت و ناپسند خود رابر حق میشمارید ، بالای شان حاکمیت کمونیستی تان را تحمیل نموده و عمل های حیوانی و کشتار گاه های خودرا دوباره احیاء نمایید. شما اگر در خواب و خیال زنده ساختن دوبارۀ افکار پوسیده و به تاریخ پیوسته تان هستید، باید بدانید که ریشه افکار کمونیستی تان در جهان از نطفه خشکیده و از بین رفته است. باید بدانید که مردم مجاهد و مقاوم پرور افغانستان دیگر بازی های که توسط بادارانتان تهیه شده و به دست شما قرار داده میشد تا با ایجاد رعب و وحشت آن را بالای مردم تحمیل نموده و بقبولانید ، اجازه چنین روزی را برای تان هرگز نخواهند داد. باید بدانید مردم افغانستان چهره های پلید و بدنام شما ها را به قدر کافی شناخته و هیچ گاهی جنایت های تان فراموش نخواهند کرد.
 
ملت قهرمان و مجاهد کشور ! 
  اسحاق توخی باکمال بی شرمی وبی حیایی جنایت های خود را نادیده گرفته و بالای مجاهدین و مقاومین که سال ها از وطن ، مردم ، ناموس ، عزت ، شرف ، دین ، آزادی  در مقابل قشون سرخ و قشون سیاه که یکی از طرف شوروی و دیگری از طرف پاکستان حمایت میشدند ، دفاع نموده  و پوزهای دشمنان خاک ، وطن و مردم را بخاک مالیدند، تاخت و تاز کرده و مورد توهین قرار میدهد. پس بیایید در هر جایی از دنیا که هستیم آواز خود را بلند و صدای نفرین و لعنت خود را بر گوش شان رسانده، تا دیگر آنها با دیده درایی ودهن های کثیف شان جرأت توهین و تحقیر را نداشته باشند. 
 
ملت قهرمان !
تنها از خانواده خودم 72 شهید ، زخمی ،  ناپدید شده ، مهاجر و آواره  در 14 سال حکومت  کمونیست ها در افغانستان  قربانی داده ام. بر من خیلی مشکل تمام شد وقتی مصاحبه مرد منفور و ذلیل(توخی) را در پرده تلویزیون فارسی بی بی سی دیدم که از جنایات خود و رهبرانش  دفاع کرده، به استناد قانونی کمونیستی دست ساخته و برخاستۀ مکتب لینینیزم و ستالینیزم همه اعمال جنایت کارانه خود و همفکران خویش را مشروع تلقی مینماید .
 
آقای توخی!
بزرگترین اشتباه حکومت مجاهدین اعلام عفوعمومی بود که حالاشما با استفاده از آن  ،آنها را مورد توهین و تحقیر قرار میدهید. ولی شما باید بدانید که از دادگاه مردمی به هیچ وجه خلاصی نداشته زود یا دیر مورد مؤاخذه قرار خواهید گرفت.

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.