آرشیف

2014-12-30

راشد انصاری

چشـمـانـــــت

درگشت و گذار می شود چشمانت
سرگرم شکار می شود چشمانت

دود از سر کائنات بر می خیزد
وقتی که خمار می شود چشمانت
…………………………………..

 

هشدار

 

هشدار که ناز شستتان خواهم داد
کفاره ی چشم مستتان خواهم داد

من شاعرم و خدای احساساتــــــم
یک مرتبه کار دستتان خواهـــم داد!

راشد انصاری

ایران