آرشیف

2016-3-12

چرا طالبان مذاكــــــره را رد كردند؟

هيئت هاي گروه چهار جانبه افغانستان، چين، ايالات متحده امريكا و پاكستان در آخرين جلسه خود در كابل اعلام نمودند كه در هفته اول ماه مارچ مذاكرات رو در رو بين دولت افغانستان و طالبان آغاز مي گردد. در حاليكه هفته دوم ماه مارچ در حال ختم است، طالبان هر نوع مذاكره با دولت افغانستان را رد كردند. اعلاميهء كه چند روز قبل از آدرس طالبان نشر گرديد در سه شرط قبلي شان پا فشاري نمودند. شرط اول خروج كامل نيروهاي خارجي، دوم خارج شدن سران طالبان از ليست سياه و شرط آخري آزادي زندانيان طالبان مي باشد.
دولت افغانستان و جامعه جهاني از چندين سال بدينسو سعي مي كنند گروه طالبان را به ميز مذاكره بياورند. ولي سعي و تلاش ها تا امروز نتيجه يي در قبال نداشته است. پرسش اصلي درينجاست.
چرا طالبان جنگ را انتخاب مي كنند؟
چرا طالبان مذاكره را رد مي نمايند؟
آيا واقعا سه شرط بالا بخاطر آنها مهم است؟
فكر مي كنم سه عامل زير باعث شده طالبان مذاكره را رد كنند.
١- طالبان از نظر مالي قوت گرفتند
امروز طالبان در تمام نقاط زير سلطه خود از مردم بنام عشر و زكات پول اخذ مي نمايند. اخيراً وزارت مخابرات و تكنالوژي افغانستان تأييد نمود كه شبكه هاي مخابراتي روشن، ام تي ان، اتصالات و افغان بسيم به گروه طالبان حق مي دهند. همين طور از شركت ها و تاجران بزرگ كشور، طالبان بنام عشر و زكات پول اخذ مي نمايند. من اين شركت ها را به هيچ وجه تقبيح نمي كنم، شركت ها مجبور هستند بخاطر امنيت خدمات و كاركنان خويش به طالبان حق بدهند، چونكه دولت نمي تواند امنيت آنها را تأمين نمايد. يك هفته قبل كه خودم در افغانستان بودم شايعاتي جدي وجود داشت كه طالبان از بندر هاي افغانستان نيز حق مي گيرند. گفته مي شود كه تخريب پايه هاي برق در منطقه دند غوري نيز به وخامت گراييدن مناسبات شركت برشنا و طالبان بر سر پول بوده است. طالبان از شركت برشنا حق مي خواهد، در برابر شركت برشنا جواب منفي مي دهد، بعدا طالبان پايه هاي برق را تخريب مي نمايند.
بر علاوه كشور هاييكه منفعت شان را در جنگ و تخريب افغانستان مي بينند، گروه طالبان را تجهيز و تمويل مي نمايند. كشور همسايه پاكستان سالانه ميليون ها دالر بخاطر تمويل طالبان هزينه مي كند. عربستان سعودي و بالخصوص بعضي از سرمايه داران وهابي اين كشور بر ضد ايران بخاطر وهابي و سلفي بودن گروه طالبان اين گروه را حمايت مادي مي نمايند. روسيه نيز درين اواخير با طالبان تماس گرفته است. روسيه داعش را دشمن استراتيژيك خود مي داند، ازين لحاظ بر ضد گروه داعش، طالبان را حمايت مي كند.
با كلام خلص:
امروز گروه طالبان يك دولت موازي را در خاك افغانستان تشكيل دادند، در اطراف شهر ها در بين مردم نفوذ قابل ملاحظه يي را دارا هستند، درين گروه مشكل مالي ديده نمي شود، در حساب بانكي سران طالبان ميليون ها موجود است، سران طالبان زندگي مرفه دارند، ازين لحاظ نمي خواهند صلح كنند. اما متاسفانه اولاد هاي غريب بنام جهاد كشته مي شود.
بنابر اين اگر جامعه جهاني واقعا در برابر مردم افغانستان نيت خالصانه دارند، اگر به واقعيت مي خواهند طالبان به ميز مذاكره بنيشيند، نخست بايد كشور هاييكه حامي طالبان هستند، تحريم گردد. ثانيا منابع مالي داخلي آن نيز قطع گردد، منابع مالي داخلي زماني قطع مي گردد كه گروه طالبان در داخل ضربه شديد را متقبل شوند. تا زمانيكه منابع مالي طالبان قطع نگردد طالبان صلح نخواهد كرد.
٢-طالبان خواست استقلاليت خود را به نمايش بگذارند
اخيراً سرتاج عزيز مشاور نخست وزير پاكستان در امور بين المللي در أمريكا گفت: سران طالبان در خاك پاكستان زندگي مي كنند، از خدمات صحي ما استفاده مي نمايند و علاوه نمود پاكستان در بين طالبان نفوذ دارد. من فكر مي كنم عدم اشتراك طالبان در ميز مذاكره به معني جواب به پاكستان بود. طالبان با رد مذاكرات خواست استقلاليت خويش به را نمايش بگذارند. يعني ما مستقل حركت مي كنيم.
٣- بازي خصمانه پاكستان
پاكستان پيوسته تاكيد مي كند كه گروه طالبان بعد از مرگ ملا عمر به چند دسته تقسيم شده اند. دولت افغانستان نيز اين موضوع را تأييد مي كند. ممكن درينجا يك بازي خصمانه ديگر پاكستان موجود باشد. پاكستان مي خواهد يك گروپ كوچك و بي صلاحيت طالبان را به ميز مذاكره بكشاند و گروه اصلي را به جبهه جنگ حمايت كند، به اين ترتيب به جهانيان بگويد كه ما حامي تروريزم و طالبان نيستيم، نفوذيكه در طالبان داشتيم بخاطر صلح افغانستان استفاده كرديم.
نتيجه:
فكر مي كنم بخاطر صلح دائمي در كشورم راه درازي موجود است. محمد اشرف غني ريس جمهور افغانستان تابستان گذشته را بقاه افغانستان خواند، اما من تابستان پيشرو را مهم تر از تابستان گذشته مي دانم. در صورتيكه در تابستان پيشرو دولت مركزي اراده سياسي نشان داده، طالبان را سركوب نمايد، در سال هاي آينده طالبان مجبورا به ميز مذاكره خواهند آمد. وگرنه روز هاي سختي انتظار دولت و مردم افغانستان را مي كشد.