آرشیف

2018-8-29

چرا جبهه شمال از برگشت خلیلزاد می ترسد؟

چرا جبهه شمال از برگشت خلیلزاد می ترسد؟

برخی سیاسیون وابسته به جبهه شمال، به گزارش بازگشت احتمالی دوباره خلیلزاد به افغانستان واکنش نشان داده اند، از فحوای کلام عالیجنابان فهمیده میشود که همه از بازگشت خلیلزاد می ترسند. 
اینها فکر میکنند خلیلزاد نماینده کل اختیار امریکا، نیروهای خارجی و ناتو در افغانستان است، در حالیکه چنین نیست. خلیل زاد که در گذشته از طریق لابی گری به موفق های رسیده است؛ امروز بیشتر از هرکس مخالف دارد و بیشتر سناتوران امریکایی از کارکرد خلیلزاد ناراض اند و از او بعنوان یک دیپلمات ناکام، ضعیف و ناپاک نام میبرند. مخصوصا سناتوران دموکرات. شاید اظهارات سناتور روباکر پیرامون کارکرد خلیلزاد در افغانستان و عراق را شنیده باشید.
علاوه بر این خلیل زاد و خانم و پسرش به پول شویی، فساد مالی و فرار از مالیات نیز متهم هستند.
در ماه می سال 2013، مجله اتریشی پروفیل گزارش داد که مبلغ 1.4 میلیون دالر آمریکایی به حساب بانکی شرل بنارد خانم زلمی خلیلزاد از شرکت های عراقی و اماراتی در ویانا واریز شده است. ده ماه بعد از آن گزارش کشور اتریش تمام حساب های بانکی مربوط به همسر خلیلزاد را به دستور وزارت عدلیه امریکا مسدود کرد.
در سال 2011، شرکت کیتیز پترولیم بریتانیا با پرداخت پول هنگفت به زلمی خلیلزاد می خواست که وی از نفوذ خویش در حکومت قومی افغانستان استفاده نموده و قرارداد نفت شمال را از آن خود کند، ولی با وجود تلاش های خلیلزاد این قرارداد نفت با شرکت ملی نفت چین به امضا رسید. شرکت زلمی خلیلزاد که (گرفن کاپیتل پارتنر) نام دارد، از شرکت کیتیز پترولیم مستقر در بریتانیا نمایندگی می کرد و تقاضای استخراج نفت شمال افغانستان را داشت. بر اساس گزارش ها این مخزن 80 میلیون بیرل نفت دارد. 
خلیلزاد بیشتر یک لابی گر است تا سیاستگر، او از گذشته های دور تاکنون غیر پشتونها را دشمن اصلی امریکایی ها و برعکس پشتونها را دوستان استراتیژیک امریکا معرفی نموده است. خلیلزاد افغان تبار هیچگاهی کاری به منافع ملی افغانستان انجام نداده است. او همیشه منافع قومی و پولی را بر منافع ملی افغانستان ترجیح داده است. او حتی در دوران طالبان بیشترین تلاش اش را بخرج داد تا ایالات متحده امریکا حکومت قومی طالبان را به رسمیت بشناسد. ازینرو آمریکایی ها هم تصویر روشنی از او دارند.
اگر شما میان خلیلزاد وجامعهء امریکا فرق قایل نشوید در سیاست بازنده استید۰ شما با تحریک دشمنی اقوام غیر پشتون علیه امریکا در حقیقت به ماموریت خلیلزاد کمک میکنید۰ خلیلزاد و برادران در گوش امریکایی ها همین را پف کرده اند که پشتونها دوست استراتیژیک امریکا استند و سایر اقوام اقلیت های اند که با ایران و روسیه نزدیک اند. او همیشه گفته است تاجیک ها و اوزبیک ها بیشتر از امریکا به روسیه دوست و همپیمان هستند چون با کشورهای سابق جماهیر شوروی اشتراکاتی زبانی و تباری دارند و هزاره ها با ایران بناً جز پشتونها دیگر هیچ قوم‌و گروهی برای آمریکایی ها قابل اعتماد نیست.
اما امریکا دوست استراتیژیک هیچ قوم نیست؛ امریکا سیاست اش را مطابق اقتضای زمان و مکان و شرایط و با درنظرداشت منافع اقتصادی و تصویر بین المللی اش به پیش میبرد.

با عرض حرمت
اوشانی