آرشیف

2020-5-18

گل رحمان فراز

چرا با نورمحمد کوهنورد مخالف ام!

نورمحمد کوهنورد یا همان رئیس ناکارا، نفاق افگن، جاسوس، متعصب، نا فهم و متقاعد اسبق ریاست امنیت ملی ولایت غور بحیث والی جدید التقرر ولایت غور تعین شده است. از بدو تقررش گفته های ناگفته، حرف های برای ابراز و حنجره برای صدا در اعتراض بر انتصاب اش توسط جوانان و مردم سلحشور ولایت غور وجود دارد.
محترم امرالله صالح با این تصمیم اش اراده ملت شریف غور را نادیده گرفت و دشمن شان را سر لشکر زعامت شان تعین نموده است که این امر از خود بدبختی های فراوان، نارضایتی های بی شمار و درد دل های مزید را ببار آورده است و داغ محرومیت را دوباره زنده کرده است.‌

چرا با کوهنورد مخالفم؟!

اول) اهل مدیریت نیست:
آقای کوهنورد مأموریت ریاست امنیت ملی ولایت غور را گند زد. از بدو تقررش سلسله مراتب در این اداره نامرتب شد. رهبری ناتوان وی کارمندان این اداره را به بخش بخش و به تیم های مختلف تقسیم نموده بود.

 دوم) انسان بد اخلاق است:
او در دوران مأموریت اش در اداره امنیت ملی غور، کارمندان خویش را سراسر دشنام می داده است. او حتی به کارمندان تحت امرش ناسزا و فحش می گفت و به حیثیت غوری ها توجه چندان نداشت. در عین حال، به تجهیز و حمایت دشمنان مردم می پرداخت‌.

سوم) ناسپاس و غیبت کننده است:
او علی رغم بی تفاوتی بزرگان غور در قبال مأموریت امنیت ملی اش، هنوز هم ایشان تخریب می کرد و سخنان بزرگان را برای یکدیگر انتقال می داد تا بذر نفاق ریشه بگیرد.

چهارم) همکار با دشمن است:
در دوران مأموریت وی، دولت تلاش نمود تا در باز پس گیری و تصفیه منطقه غلمین حرکت نماید. اجرای عملیات تصفیوی وی موجب بروز اختلافات و حاکم شدن دشمنان دولت شد چرا که او خود طرف دار دشمنان بود و بعد از همان عملیات منطقه غلمین لانه دشمن شد‌.

پنجم) در حرکت اش خیر نهفته نیست:
او با وجودیکه خود را همکار بعضی بزرگان می دانست ولی فعالیت وی خشم دشمنان را در مناطق کمنج و دره تخت بر انگیخت و دولت از همان وقت تا حالا در این رابطه دست و پنجه نرم می کند.

ششم) بلند گوی دشمن است:
ثابت شد که در شکست ولسوالی تیوره دست مستقیم داشت. استخبارات امنیتی دولت از طریق کوهنورد برای دشمنان دولت نشر و پخش می شد که بالاخره شاهد شکست یکبارگی تیوره بودیم.

هفتم) بی دستاورد است:
کدام دستاورد خاص و مثبتی را از آقای کوهنورد در جریان وظیفه امنیتی شان به ولایت غور نداشته ایم. او تنها نفاق افگند و بزرگان را علیه هم دیگر شان تحریک می نمود. این تحریکات برملا شد و از وی شخص منافق، دو روی و بد اخلاق بجا گذاشت‌.

هشتم) استفاده جو است:
علی رغم اینکه وی با بعضی بزرگان دشمنی داشت و علیه شان دسیسه طرح می کرد، در تعینات اخیرش در نزد محترم امرالله صالح خود را یگانه یار وفادار آن بزرگان معرفی نموده است بی خبر از اینکه این راز برملا خواهد شد که حالا شاهد اش است.

نهم) کشت بچه خالگی اش به نفاق می انجامد:
کوهنورد با بچه خاله خطاب کردن گروهی، گروهی دیگر را فراموش می کند. این روند باعث تقویت و حمایت یک گروه و تضعیف گروه دیگر خواهد شد.

دهم) جنرال متقاعد و کور فکر است:
این آدم‌نیاز بود تا خانه نشین گردد تا اینکه بیاید و به سرنوشت غوری ها تصمیم‌ گیرنده باشد. ما قابلیت های غیر را می پذیریم در صورت که توانایی ها بلند تر از ما باشد.

 روی این ملحوظات؛ نظیر کوهنورد انسان و افراد بی شمار در غور یافت می شود که هم‌توانایی مدیریت را دارا اند، هم می توانند رهبری پلت را خردمندانه انجام دهند و هم درد غور را حس نمایند. اینکه مخالفم، دلم به آینده دیارم می سوزد وگرنه مشکلی شخصی با آقای کوهنورد نداریم.

در آخر، کوهنورد را بحیث والی غور قبول نداریم. این اعتراض ماست و صداییست که باید به آن توجه صورت گیرد.

با احترام
گل رحمان فراز