آرشیف

2020-11-29

گل رحمان فراز

چرا از نشست ۰۶:۳۰ صبح هراس دارند؟
 
هرکس اگر بکوشد از لحاظ سیاسی مخالفت اش را با محترم امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری اعلام دارد، هیچگاه نمی تواند او را ناتوان خطاب کند. نادیده گرفتن زحمات و تلاش های آقای امرالله صالح در واقعیت جفا است. کارکرد شفاف آقای صالح در دوره ریاست عمومی امنیت ملی، موقفِ روشن و همیشگی در برابر قضایای طالب و پاکستان، اجرای کار سازمانی زیر چتر روند سبز، تأسیس دانشگاه افغانستان بخاطر ارتقای ظرفیت جوانان، کارکرد عالی در راس وزارت داخله برای مدت محدود ولی تاثیر گذار، تصمیم‌گیری خردمندانه در انتخابات، اجرای نقش برازنده بحیث معاون با صلاحیت، انگشت نما، مسئول و مجرب در راس حکومت…! ویژگی های بارز آقای صالح است که بد بختانه نادیده گرفته می شوند.
 
گزارش شش و نیم با چه پیامدی همراه بوده است؟
۱. حساب دادن و حساب گرفتن:
"حساب می دهیم و حساب می گیریم" شعاری متمرکز منشور تیم دولت ساز بود. عملی نمودن شعار زیر چتر میثاق امنیتی و جلسه شش و نیم صبح برنامه ی که عملاً تطبیق می شود و هیچ کس به عملی شدن آن باور نداشت.
 
۲. برنامه ریزی منسجم و منظم:
از لابلای این نشست، مشکلات بدرستی انگشت نما شده و برای حل سیستماتیک اش پلان جامع و برنامه قابل اصول سنجیده می شود. با برگذاری هر روزه نشست مذکور، میزان ترس، وحشت، تسلیمی و دستگیری مجرمین، غاصبین، جنایت کاران بلند می رود.
 
۳. روش جدی برای شناسایی و دستگیری دزد:
نصب عکس های مجرمین و غاصبین در جاده ها باعث ایجاد ترس از حکومتداری مسئول نزد قانون شکنان گردیده است. گزارش شش و نیم صبح با این روش توانست حلقه ارزیابی جرایم را بگشاید و مردم را در همکاری با دولت بخاطر ایجاد محیط آرام وادار سازد.
 
۴. طرح عملی بخاطر جلوگیری از غصب:
تا هنوز هیچ کس به فکر املاک‌دولتی نبود. هرکس با زور تفنگ اش جاده ی را مسدود می نمود و موانع ایجاد می کرد. از بدو تأسیس جلسه شش و نیم صبح، برای برطرف کردن موانع جاده ها در کابل و تخریب بلند منزل ها تدابیر جدی عملی گرفته شد. تدابیر فوق بر دل غاصبین ترس ایجاد کرد و جرآت غصب مجدد را از ایشان گرفته است. 
 
۵. مبارزه جدی با فساد اداری:
آنعده کارمندان دولتی که با فساد همگام بوده اند و با گرفتن رشوت جلوی غاصبین و زورمندان را نمی گرفتند، اکنون نمی توانند بیشتر از این با ایشان مدارا کنند. حالا هر کارمند دولتی جبراً مکلف است تا کارش را مطابق لایحه و طرزالعمل کاری اش انجام دهد.
 
۶. خدا حافظی با بی نظمی:
همین حالا جرآتی بی نظمی را کسی ندارد. گزارش شش و نیم تعقیب گر مستقیم افرادی است که می کوشند نظم شهر کابل را بر هم زنند.‌ گروه بی نظم از این به بعد نزد اجراآت عملی نشست شش و نیم صبح جایگاه نداشته و لانه های شان در حال خشک شدن است.
 
۸. قطع پروسه باج گیری و زورگویی:
شهر کابل حالا مکان مناسب برای باج گیری و زورگویی نیست. مدیریت شفاف پروسه توسط‌ نشست شش و نیم صبح، همه را مسئول امور کاری گردانیده و مأمورین را پاسخگو در برابر کار و مسئولیت شان گردانیده است.
 
۹. بیدار ساختن مسئولین برای اجرای کار:
مسؤلین کابل در امر عملی و تطبیق برنامه های مصوبه نشست شش و نیم صبح هیچگاه نمی توانند بی تفاوت باشند.‌ مزایای این گزارش را تعقیب اجراآت عملی بعد از برون دادِ گزارش نشست شکل می دهد. کارمندان می بایست از هر گام شان گزارشی تهیه بدارند.
 
۱۰. تمثیل حکومتداری خوب:
مردم، تازه به دولتی باورمند شده اند که تلاش دارد برای ملت اش سهولت آفرینی کند. دولت که برای هر صبح اش مطابق به مشکلات روز مردم عوام/رعیت پلان می سنجد و در کُلِ روز به فکر عملی نمودن آن است.
 
برآیند مستقیم نشست شش و نیم صبح همین ده موارد است که مشخص گردیده است. یگانه پلان امنیتی جامع که در پرتو قوانین برای تطبیق روشن و جدی آن در قالب میثاق امنیتی منظم گردیده است و فیدبک یک ساله اش همانا امن شدن کاملِ کابل، طرح الگو برای تطبیق بخاطر امنیت شهر های بزرگ و ولایات دیگر خواهد بود. پس کسانی از برآیند نشست شش و نیم صبح هراس داشته و به آن مخالف اند که خزینه استفاده جویی شان از این طریق سوراخ گردیده و منفعت گروه خویش را در بی نظمی و حکومتداری غیر مسئول می دانند.‌
 از ماست تا بخاطر خودمان از طرح عملی آقای امرالله صالح بخاطر تامین امنیت دیار مان حکمیت نموده و دست مجرمین را با اعلان حمایت از این طرح قطع، کوتاه و لرزان سازیم.
 
با مهر
گل رحمان فراز