آرشیف

2015-1-16

توکل گلزاد

چای: بـــــــــــه ادامه نوشتۀ چای

 
 
چایچایچای
 

طوریکه قبلآ خواننده های محترم تار نمای جام غور نوشتۀ را تحت عنوان چای خواندند این قلم بصورت خلاصه راجع به چای وفواید آن معلومات کوتاهی نوشته بودم که مورد استقبال وطندارانم واقع گردید . واقعا برای بنده جای  بسیار افتخارو خوشی است ، از همه دوستان و وطنداران عزیزم اظهار سپاس مینمایم . هدف من تنها وتنها آگاهی راجع به گیا هان  داروی است اگر بتوانم کوچک ترین معلوما ت به دسترس  خواننده گان عزیزم قرار بدهم . امروز چای را در کشورهای جهان به حیث دوا استفاده میکنند وحتی بسیاری از محقیقان جاپانی وغربی نوشیدن چای را مثل دوا توصیه میکنند ودر اکثر رساله های علمی تاکید شده که روزانه سه الی شش گلاس چای بنوشید ،نوشیدن چای که ازحد نگذرد مشکل خاص ایجاد نمیکند ودر بعضی وقت ها در اشخاصیکه تکلیف یا مشکل خاص دارند با احتیاط مصرف شود . وعدۀ دیگر از نویسنده ها ی غیر مسلکی میگویندچای ودیگر داروهای گیاهی هیچ نوع ضرر ندارند در حقیقت اینها چشم خود را پت کرده سنگ به دریا می اندازند . خداوند آنها را هدایت کند . داروهای گیاهی مثل داروهای شیمیائی در بالای بعضی ارگانها تاثیر مثبت گذاشته وبالای  ارگان دیگر تاثیر منفی میگذارد . اما تاثیر منفی داروهای گیاهی زودتر قابل حل وجلوگیری است ،اما اثر منفی داروهای شیمیائی میتواندبا اندک ترین تاخیر انسان را بکام مرگ بفرستد .
 
 

برگهای چای همه سبز هستند

گیاه چای عمومآ ما نند بوته ،درختچه  ویا هم مثل درخت میباشد که در لاتین Camellia  Sinensis  و Thea Sinensis   که بخا نوادۀ چای  Theaceae    مربوط است .
برگهای چای همیشه سبز هستند به همین خاطر درختچه چای را درخت همیشه بهار نیز میگویند ،چای ها  از یک بوته و یا درختچه  وا حد بدست میآ یند وقسمت مورد استفا ده آن همان برگ چای میباشد که به مراحل مختلف وجدا گانه تحت شرایط خاص تبدیل به انواع مختلف چای میشود .برگهای چای اکثرآ در سه فصل سال ( بهار ، تابستان ، خزان )جمع آوری میگردند . دانشمندان تاکید نمودند  چای هایکه در فصل بهار جمع آوری وتهیه میشوند خواص عالی دارند وهم ازنگاه اقتصادی دارای اهمیت خاص میباشند ،کیفیت چای مربوط به انواع موادتشکیل دهنده برگهای چای وابستگی دارد.کیفیت چای را میتوان از روی شکل ظاهری  ، رنگ  ، مزه و طعم  ،عطرو بوی چای نیز تشخیص نمود . اما برای مشخص ساختن کیفیت عالی ضرورت به لابراتوار میباشد .
بوته یا درختچه چای همیشه تحت کنترول چای کاران میباشد ،شاخه های اضافی هرسال قطعه میگردند  تا درسال آیند برگها وشاخه های جوان دیگر رشد کند واگر شاخه ها به حا ل خودشان باقی بمانند بلاخره بوته به درختچه و درخت چای مبدل میشوند .
انواع چای ها که از برگهای چای بدست می آیند زیاد است اما محقیقا ن روی چهار نوع چای که  از برگهای Camellia  Sinensis   بدست می آیند وهمه ازیک گیاه واحد میباشند که تحت شرایط مختلف تبدیل به چای سیاه Black Tea ، چای سبز Green Tea ،چای اولنگ یا اولانگ Oolong Tea ، چای سفید White Tea   میشوند .
اکثرآ راجع به همین چهار نوع چای  زیاد تر تاکید میکنند مثل :چای سیاه ، چای سبز ، چای اولنگ ، چای سفید  که از همان برگ چای واز همان بوته یا درختچه واحد بدست می آیند .
وهمچنان بعضی از نویسنده های روسی ازهفت نوع چای نام میبرند که از یک بوته یا درختچه واحد میباشند مانند : چای سیاه Черный  Чай ، چای سبز Зеленый  Чай ،چای اولنگ Улун  ،چای سفید Белый  Чай   ،چای زرد Желтый  Чай ،چای پو-ایر Пуэр  و چای آبی مایل به سبز
Синый или Сине-зеленый чай و اکثر نویسنده ها ی روسی هم به چهار  نوع چای تاکید دارند مثل چای سیاه ،چای سبز ، چای اولنگ و چای سفید وچند نوع چای دیگرکه قبلآ نام برده شده خواص نزدیک تر یا به چای سیاه دارند ویا هم به چای سبزمگر درتولید هر کدام آنها شرایط خاص  ،پژمرده ساختن ، مالش دادن ، اکسیداسیون و خشک نمودن فرق میکند وهر یک خواص خاص خود را دارا میباشند. عده زیادی از محققین راجع به چای های گیاهی دیگر تاکید دارند که مثل چای نوشیدن آنها در وجود انسانها مفید هستند که مورد بحث این نوشته نیستند بطور مثال از چند گیاه فقط نام میبرم  نعناع Mentha Piperita ،زیره Cuminum ، چوبک دم گیلاس Cerasus avium  وغیره .
 
نویسنده های هالندی  راجع به چای های که در کشور چین تولید میشوند معلومات ارایه میکنند آنها هم از هفت نوع چای سخن گفته اند که ازیک بوته بدست می آید وهمچنان آنها بالای چای های گیاهی دیگر جدا گانه تاکید نموده اند که گیاه های زیاد  دیگر نیزهستند که مانند چای مورد استفاده قرار میگیرند ،چای ها عبارتند از : چای سیاه Zwarte thee  ،چای سبز Groene thee ، چای اولنگ Oolong thee ، چای سفید Witte thee ،چای سرخ Rode thee  ، چای زرد Gele thee  ، چای پو-ایر Pu-erh thee   که از برگها ی چای Camellia Sinensis بدست می آ یند .
 

چای سیاه Black tea :-

چای سیاه از جمله بیشترین نوع چای تجارتی جهان بشمار میرود در کشورهای مختلف جهان انواع واقسام چای سیاه وجود دارد که بستگی به طریقه ونوع اکسیداسیون برگهای چای دارد وهم تا ثر آب و هوا ،خاک ،کودهای کیمیاوی ،شرایط اقلمی کشور ،نگاه داری نباتات بشکل درست آن ،حفاظت گیاهان از عوامل خارجی و امراض نباتی و طرز پرورش بوته یا درختچه چای بسیا ر رول مهم درتولید وکیفیت چای دارند ،برگهای چای بعد از چیدن در معرض هوا قرار گرفته وزود پژمرده میشوند ،علت اساسی آن عبارت از تجزیه کلروفیل Chlorophyll و آزاد شدن تانینTannin   برگهای چای میباشد ،درصورتیکه برگهای تازه چای مورد عملیات اکسیداسیون FERMENTATION قرار گیرد تغیراتی در رنگ  ، بو وطعم چای ایجاد میشود ،اکسیداسیون بر اساس درجه ، مدت وزمان برگهای چای تقسیم بندی میشود ،اکسیداسیون با خارج ساختن آب برگها توسط حرارت  دادن متوقف میشود،سپس برگهای چای خشک میگردند تا روند اکسیداسیون متوقف گردد ،چای سیاه دارای کافئین بیشتراست بهمین اسا س طعم قوی دارد ،موادی بنام کاتچین Catechin  وپلی فینولها  Polyphenols  در برگهای چای موجودند که تبدیل به ترکیبات قهوۀ یا سرخ بنام تئیوفلین و تیئو برومین میشوند همین ها موجب میشوند که رنگ چای در هنگام دم کردن به رنگ سیاه در آید.
 چای پو-ایر یا پوئر Pu-erh این نوع چای در کشور چین درست میشود وگفته شده که نام این چای مربوط به شهر یست Pu-erh   واقع در جنوب منطقه  Yunnan  مربوط به کشور بزرگ چین ،این چای مرحله اکسیداسیون خاص را سپری کرده وطعم خاص دارد ورنگ آن نزدیک برنگ چای سیا وسرخ میباشد ،درکشور های غربی ازین نوع چای برای لاغر شدن استفاده میکنند ، عدۀ باوردارند که این چای در سوختا ندن وتجزیه چربی های اضافی رول عمدۀ دارد ،اشتها را کم نموده وباعث رفع گرسنگی میشود ، درکاهش کلسترول مفید است .
چای سرخ Red tea مرحله اکسیداسیون خاص را طی میکند ودر رنگ شباهت زیاد به چای سیاه دارد بهمین لحا ظ گا هی اوقات فرق بین این دو نوع چای مشکل به نظر میرسد ،این چای طعم ملایم دارد .
 

چای سبز  Green tea :-

پس از چیندن برگهای چای  آنها را با آب داغ بخار میدهند تا انزایمهای اکسید کننده موجود در برگهای چای غیر فعال شوند درحا لیکه پلی فینولها باقی میمانند وسپس برگها را خشک میکنند در حقیقت چای سبزاز مرحله  اکسیداسیون حذف میشود  یا اینکه  بعد از چیندن برگهای تازه را روی تخته ها هموار میکنند و آفتاب میدهند ویا هم مدتی  در حرارت زیاد میگذارندو پس از آن برگ های چای را گرم میکنند تا از اکسیده شدن جلوگیری و تازه گی چای حفظ شود ، در آخر برگها را به شکلهای مختلف می پیچند وخشک میکنند ،البته امروز ازین روش کمتر استفاده میشود ،در شرایط فعلی از ماشین ها ی  مخصوص چای سازی استفاده میکنند این ماشین ها جایگزین تهیه دستی چای شد وکارها را سهولت بخشید  سیستم اتوماتیک یا کمپیوتری قسم ساخته شده که کارگران بتوانند بدون آسیب رساندن بچای محصولات با کیفیت راتولید کنند ،این ماشینها برای مقاصد  خشک کردن ،میده  یا خرد کردن وبخار دادن چای ها استفاده میشوند ،  چای سبز طعم ملایم دارد واکثرا مردم چین و جاپان ازین نوع چای زیاد تر استفاده میکردند امآ فعلا در بسیاری کشور ها مردم چای سبز مینوشند. محقیقان توصیه نموده اند که نوشیدن چای سبز به حد نور مال وبه اندازه در جلوگیری از بسیاری امراض کمک میکند ،مواد های شیمیائی که در برگهای چای سبز وجود دارند در سلامتی انسا نها
 مفید هستند . چای زرد شباهت زیاد به چای سبز وسفید دارد وازنگاه طرز تولید  مربوط به نوع برگها ومراحل جداگانه  پژمرده سازی ، ما لش دادن ،اکسیده شدن وخشک کردن آن میباشد.
 

چا ی اولنگ Oolong tea

درصورتیکه برگهای تازه چای مرحله اکسیداسیون آن کمتر دوام کند چای اولنگ بدست میآید ،این نوع چای در کشورچین وجاپان زیادتر مورد استفاده قرار میگیرند ،چای اولنگ از برگهای فصل خزانی تولید میشود ،کا هش کلسترول خون از جمله مهمترین خواص این چای میباشد ، دانشمندان جاپانی میگویند مصرف چای اولنگ باعث کاهش فشار خون میشود ،رنگ این نوع چای سرخ است .
 

چای سفید  White tea

غنچه های بسیار جوان برگهای چای که نو جوانه زده وتازه هستند صبح وقت پیش از آنکه غنچه ها باز شوند از مزرعه جمع میشوند ، بعد ازچیندن برگهای تازه وجوان آنها را بمدت یک دقیقه بخار میدهند نی اضافه تر، بخاطر جلوگیری ازاکسیده شدن برگها را خشک میکنند ،درکشور چین چای سفید را از غنچه های خیلی جوان تهیه میکنند که دارای کرکهای (پشمک )زیاد هستند و مانند ابریشم بهم بافته شده اندکه به چای سفید مشهور میباشند ،چای سفید را از خوبترین چای ها گفته اند بخاطریکه رنگ برگهای چای عمومآ بحالت خود باقی مانده تغیر نمیکند و هم این نوع چای را مفید ترین چای نامیده اند بخاطریکه تمام موادیکه درترکیب چای موجود بوده حفظ میگردند و همچنان از جملۀ قیمت ترین چای ها بشمار میرود ، چای سفید بشتر خواص در مانی دارد عمومآ در دوا خانه ها بفروش میرسند . چای سفید را چای شاهانه نیز گفته اند بخاطریکه درسا بق عمومآ شا هان  وشاهزاده گان چین و جاپان زیاد تر اوقات ازین نوع چای مینوشیدند. در کشورهای غربی ازچای سفید برای لاغر شدن استفاده میکنند ،این چای در تجزیه چربی کمک میکند ودر کا هش دادن کلسترول خون نقش عمدۀ دارد ،چای سفید مزه وطعم مخصوص دارد وتا اندازۀ مزه شرین دارد بدون اینکه شکر ویا شرینی دیگر علاوه شود ،رنگ دم کردۀ چای مایل به زرد طلائی میباشد .درتحقیقا تیکه دانشمندان Pace University  انجام دادند به این نتیجه رسیدند که چای سفید نسبت به چای سبز درسیستم حفا ظتی بدن رول مهمتری دارد واز بسیاری امراض میتواند جلوگیری کند ،چای سفید دارای انتی اکسیدانت های بیشتر است .
 

مواد مفیدیکه در برگهای چای  وجود دارند :-

این ترکیبات در همه چای ها موجود بوده در بعضی زیاد تر ودر بعضی کمتر نظر به شرایط  تولید چایها ازهم متفاود میباشند ،درین نوشته راجع به انها معلومات مختصر ارایه میگردد وتاکید اساسی بالای چای سبز وچای سیاه میباشد.
 

کا تچینCatechin  :-

موجودیت کاتچین در برگهای چای برای صحت وسلامتی بسیارمفید است ،کاتچین در چای سیاه – سبز وچای های دیگر موجود بوده که من میخواهم فقط بالای چای سیاه وسبز تاکید کنم واز نام بردن چای های دیگر خود داری میکنم بخاطریکه نوع چای های ذکر شده فوق در کشور ما تا فعلا آنقدر آشنا نیست واگر است عدۀ کمتری به آنها دست رسی دارند .
کاتچین درچای سیاه وسبز وجود دارد اما اندازۀ آن در چای سبز زیاد تر است ، مهمترین اثر این ماده در بدن انسان  ضد سرطان میباشد ، باعث کا هش کلسترول خون میشود ،از افزایش فشار خون وقند خون جلوگیری میکند ،باعث ازبین بردن باکترهای مولد مسمومیت غذائی ویا سم تولید شده توسط باکتریا میباشد ،دا نشمندان جاپانی با بر رسی ترکیبات موجود در چای سبز در یافتند ترکیب اپی گالو کاتچین گالات (EGCG ) یا Epigallocatechingallate  با عملکرد عایق مانند مانع از اتصال ویروس HIV روی سلولهای سیستم حفا ظتی بدن و ایجاد ضعف در سیستم حفا ظتی بدن میشود ،این ماده بدن را در مقابل حساسیت ها پایدار میسازد .در جلوگیر از غده سرطان بنام CLL  یا Cronic lymphocytic leukemia  کمک میکند این یک نوع سرطان خون ومغز استخوان است که در گلوبولهای های سفید خونی به طور غیر عادی جا یگزین گلوبولهای سالم خون میشوند اما درین مورد تحقیقات هنوز ادامه دارد وعدۀ از محققین آنرا کاملا تائید نمیکنند که این ماده در جلوگیری غدۀ CLL  کمک کند .
در کشورهای غربی بعضی ها چای را همراه شیر مخلوط کرده مینوشند  علاوه نمودن شیر بالای چای غلظت کاتچین را کاهش میدهد علت آن عبارت از وجود پروتئینهای در شیر بنام کازئین است ، کازئین مادۀ سفید رنگ شیراست تقریبآ %80 هشتاد فیصد پروتئین شیر حیوانات را تشکل میدهد .
محقیقان توصیه نمودند که چای بدون شیرنوشیده شود علاوه نمودن شیر بالای چای اثرات آنتی اکسیدانتی این نوشیدنی را کا هش میدهد .
 

تیا نین   Theanine :-

از جملۀ آمینو اسیدهامیباشد که دربرگهای چای بصورت طبعی وجود دارد طعم ولذت چای مربوط همین ماده است .
 

تا نین Tannin  :-

تانین یک نوع پلی فینول تلخ مزه است که اثر آرام بخش روی سیستم اعصاب مرکزی CNS میگذارد ،تانین خواص جمع کننده دارد ودرنتیجه زخمها والتهاب های پوستی را زود تر رفع میکند ،محققین تذکر داده اند که بعد از صرف غذا دفعتآ چای ننوشید علت اساسی اینست که تانین از جذب مواد معدنی بخصوص آهن جلوگیری میکند ،تانین با آهن ایجاد رسوب میکنند وآن باعث غیر قابل جذب اهن میشود در صورتیکه غذای مصرفی دارای آهن بوده وبلاه فاصیله بعد از صرف غذا چای پر رنگ بمقدار زیاد مصرف شود آن وقت از جذب آهن جلو گیری میشود به همین خاطر گفته شده که چای کم رنگ و مدتی بعد از غذا نوشیده شود ، البته زیادتر به اواشخا صیکه در معرض کمبود آهن قرار دارند و یا دچار کمبود آهن هستند صد ق میکند ، کسانیکه همیشه از مواد غذا ئی آهن دار مثل گوشت سرخ وسبزیجات  استفاده میکنند و آهن وجود شان تا مین است  نوشیدن چای بعد از غذا مشکل خا ص ایجاد نمیکند ،نوشیدن چای اندکی بعد از صرف غذا در هضم آن کمک میکند .
 

تئوفیلین Theophylline  و تئوبرومین  Theobromine و کافئین Coffeine :-

ازمشقات پورین میباشند نقش مهمی را در اخراج مواد مضریکه توسط نوشیدن ویا خوردن داخل وجود ما شده ازطریق ادرار خارج میسازند وباعث رسا ندن خون در سلولهای بدن میگردند عضلات را شل نموده وجریان خون را افزایش میدهند ضربان قلب را سرعت داده وباعث کاهش فشار خون میشوند ،موجود یت تئوفیلین موجود درچای میتواند در بالای بیماران که مشکل تنفسی یا آسم دارند مفید واقع گردد.تئوفیلین وتئوبرومین وکافیئن تسکین دهندگان اعصاب مرکزی هستند ،اثر داروهای خواب آور ومخدررا کاهش میدهند ، ادرار آورهستند وباعث خروج مواد مضر از بدن میشوند .
 

فلاؤنوئیدها  Flavonoids  و پلی فینولها Polyfenols :-

چای با داشتن فلاؤنوئید ها و پلی فینولها باعث جلوگیری ازسرطان میشود ،فلاونوئید ها وپلی فینولها بدن را از بیماری های قلبی وعروقی وباکتریها محا فظت میکنند ،تحقیقات در کانادا نشان داده که فلاونوئیدها خود را بین مار پیچ های DNA  و ما لیکولRNA  قرار داده وآنها را در مقا بل هجوم  یا حمله رادیکال های آزاد محافظت میکنند .
 

فلورید Flouride  :-

فلورید ویا فلوراید بطور طبیعی در برگهای چای موجود بوده باعث مقاومت دندانها شده از پوسیدگی آنها پیشگیری میکند ،فلوراید در بسیاری موادها وجود دارد بطورمثال در آب هایکه ما مینوشیم ،در هوای که تنفس میکنیم  ،در خاکی که ما بروی آن کشت میکنیم ، درتر کیب کرم دندانها و ما یع های دهان شوئی وهم ژلهای موضیعی که داکتر صاحب ها روی دندانها میگذارند فلوراید وجود دارد .
 

ویتامینها و مینرالها :-

درترکیب برگهای چای ویتامین ها ومینرالها ی زیاد وجود دارند که درصحت وسلامتی ما نقش مهم دارند ،ویتامینها برعلاوۀ که سبب رشد ونمو وجذب مواد غذائی در بدن میشوند وهمچنان از بسیاری امراض نیز جلوگیری میکنند ،همۀ ویتامینها در وجود انسان ضروری هستند .
ویتامین E یا توکوفرول  و ویتامین C یا اسید اسکوربیک خواص انتی اکسیدانتی دارند موجودیت این ویتامینها دروجود ما بسیار ضروری میباشد ،مواد شیمیائی که به وجود ما ضررمیرسانند توسط همین ویتامینها  خنثی میشوند ،این ویتامینها ازتخریب دیوار سلولها جلوگیری میکنند و در بسیاری گیا هان وجود دارند . بهمین سبب بسیاری از محقیقان که راجع به چای تحقیق نموده اند نوشیدن چای را مفید میدانند واکثرا درمورد چای سبز وچای سفید گفته اند که دارای انتی اکسید انت های قوی هستند.
 

فواید نوشیدن چای :-  

دکترکری راکستون متخصیص تغذیه مرکز سلامت در دانشکدۀکینگ لندن میگوید ( نوشیدن چای بهتر از نوشیدن آب میباشد ، آب درحقیقت جایگزین مایعات بدن میشود درحالیکه چای جایگزین مایعا ت بدن شده و نیز حاوی انتی اکسیدانت است بنآ در حین زمان دو وظیفه را انجام میدهد. نوشیدن روزانه سه تا چهار گلاس چای خطر مبتلا شدن به حملات قلبی را کاهش میدهد. ) تحقیقات در کشور جاپان نشانداده که چای سبز کلسترول خون  ، بیماری های قلبی وعروقی را کاهش میدهد .
پروفسورمارکتل استاد دانشگاه پزشکی وین گفته است (چای سبز بهترین نوشیدنی برای مقابله باخستگی ناشی از کار مداوم با ریحانه است ،نیاز روزانه بدن انسان به نوشیدنی ها را نباید بی اهمیت شمرد مایعات مفید بویژه چای سبزبنوشید ، چای سبزتاثیرات بسیار مثبت بر روح وروان انسان دارد.)
ریحان یا ریحانه  Ocimum Basilicum گیاه خوشبواست که اکثر مردم ما به آن آشنائی دارند که برگهای آنرا همراه دیگر ترکاریها میخورند وگاهی در بین بعضی غذا ها بخاطر عطر و بوی خوب که دارد علاوه میکنند این گیاه برای هضم غذا کمک میکند ، اضافه کردن ریحان در چای بر علاوۀکه طعم چای را خوشبو ساخته باعث آرامیش اعصاب مرکزی میگردد وهم داروی خوبی برای سردردی ومیگرن میباشد . دانشمندان روسی نوشیدن چای را همراه لیمو یا لیمون توصیه میکنند میگویند لیمو با داشتن ویتامین C یک انتی اکسیدانت بسیار خوبی است . لیموCitrus Limonum var بهترین دارو گیاهی برای تشنجات ناشی از تب میباشد ،خوردن لیمو همراه چای سبز به جهاز هاضمه کمک کرده وباعث ازبین بردن مواد سموم بدن میشود ،لیمواز دل بدی وحالت تهوع جلوگیری میکند ،برای جلوگیری از سرما خوردگی ،ریزش ،سرفه  وسردردی از لیمو مخلوط با چای سبز استفاده شود .
در کشور های غربی که مردم شان نمیخواهند وزن اضافه داشته باشند برای لاغر شدن از آب لیمواستفاده میکنند ، آب لیمورابایک گلاس آب مخلوط میکنند ومقدار کمی عسل به آن علاوه کرده وآنرا مینوشند وآن باعث میشود که اشتها کاهش یافته و گرسنگی  تا اندازۀ رفع گردد . این روش برای لاغر شدن مفید بوده امآ اگر زیاد ادامه پیدا کند دچار نا راحتی معده شده عوارض نا مطلوب را بوجود خواهد آورد .نوشیدن چای سیاه درجلوگیری از بیماری دیابت نوع دوم موثر است چای سیاه گفته شده به عوض انسولین عمل میکند ،چای به عنوان یک مایع نوشیدنی وهم مایع دهان شوئ وضد پوسیدگی دندانها بکار میرود ،پلی فینولها وفلاونوئیدهای موجود در برگهای چای نابودکنندۀ رادیکالهای آزاد در سلولها هستند ، رادیکال های آزاد مالیکولهای هستند که از طریق DNA در داخل سلولها موجب بروز سرطان میشوند   وفلاونوئید ها میتوانند خودرا در بین حلقه های  DNA و مالیکول RNA  قراردهند وآنهارا در مقابل هجوم رادیکالهای آزاد محافظت کنند .چای سبز از سرطان ریه جلوگیری میکند ، نوشیدن چای سبز بیما ریهای قلبی و عروقی را کاهش میدهد قند خون تنظیم میکند وهم چنان باعث کاهش وزن بدن میشود، پوست بدن را از صدمات کوتاه مدت اشعه آفتاب حفاظت میکند .
درشرایط کنونی از عصارۀ چای سبز برای بسیاری مقاصد استفاده میشود ،عصارۀ چای سبز را در ترکیبات غذا ها ،نوشابه ها ،لوازم طبی  ،لوازم آرایشی مثل کرمهای روی وجلد وغیره بکار میبرند مطالعات علمی نشانداده که عصارۀ چای سبز از رشد باکتریهای گوناگون که موجب بعضی بیماریها میشوند جلوگیری میکند .
 

خطرات نوشیدن چای :-

نوشیدن چای سیاه تلخ (غلیظ و پر رنگ ) برای کهن سالان وکسانیکه تکلیف قلبی دارند ممکن باعث تحریک اعصاب و تپش قلب وبیدار خوابی گردد ،چای پر رنگ بالای معده تاثیر گذاشته موجب نا راحتی آن میشود ،تانین موجود در چای ازجذب مواد معدنی بویژه آهن جلوگیری کرده در بعضی اشخاص سبب کم خونی میگردد ،مصرف چای برای کسانیکه دچار مرض نقرس هستند احتیاط کنند چای کمرنگ وبه اندازه مصرف نمایند ،چای داغ باعث سوختاندن گلوومری شده امکان بروز سرطان آن میرود ،چای دندانها را زرد میکند ،نوشیدن چای شیرین برای دندانها مفید نیست امکان دارد باعث کرم خوردگی وپوسیده گی دندانها شود .
 
آرزومندم صحت وسلامت باشید .
 
توکل گلزاد
کشورهالند
14-نومبر-2008
 


منابع :-
1.     رو ویکی پدیا ru.wikipedia.org(чай) 
2.     دکتر محمد صالح سورمقی : دکترای تخصصی فرما کگنوزی (داروشنا سی ) و استاد دانشکدۀ داروسازی دانشگاه تهران www.tebyan.net/index.aspx?pid=30962
3.     www.wujicha.nl/?q=node/44  
4.     پزشکان بدون مرز
5.     یاد داشت های این قلم