X

آرشیف

چالش های نسل جوان غور

 

 چالش های نسل جوان غور:
بی تردید نسل جوان وتحصیل  یافته منحیث سرمایه اصلی کشور ، نیروی اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و در همه بخش های  زندگی حضور مؤثر و اساسی  دارند. نقش سازندگی این نیرو درتغییر وتکامل زیرساخت های مادی و معنوی جامعه ازاهمیت خاصی برخوردار است.
واین نقش را نمی‌توان در ساختار هیچ جامعه ی انکار کرد. غوری ها خوش‌بختانه از  این نعمت محروم نبوده ونسل جوان و تحصیل کرده را تقدیم جامعه کرده اند.اما مهم است که روشن گردد مسئولیت اصلی این طبقه در غور چیست .
نسل جوان ما از زمانی‌که وارد نهاد های تحصیلات عالی می‌شوند با هزاران مشکلات دسته وپنجه نرم می‌کنند.   گذشتن از شاهراه پر خم پیچ وخطرناک غور  درد مشترکیست که هردانشجو ومسافر غور آنرا درک کرده است. مشکلات اقتصادی ونبود حمایت کافی از سوی دولت نشانه ای دیگری از مشکلات شهروندان غور به خصوص جوانان تحصیل کرده  است .
 در کناره این همه مشکلات جوانان غور بعداز فراغت نیاز به مدرک نه بل که نیاز به حمایت مسئولین محلی دارند این امر باعث می‌شود جوانان که با همه مشکلات به تحصیلات شان ادامه داده اند، امروز نا چار اند برای اشتغال و یا کاریابی بوسه به پای مسئولین محلی  بزنند واین وابستگی  جوانان
 باعث می شود اکثر این جوانان که نقش پر رنگ در فضای مجازی دارند  و از این طریق به توصیف ومدح سرایی بزرگان به ‌پردازند که کمترین دستاورد را داشتند، در شرایط کنونی جوانان غوری ما به قرن های گذشته به خصوص عصر مدح گرایی بر می گردند درآن دوران دانش‌مندان همه عمر خودرا  صرف مدح سرای پادشاهان و در باریان‌شان می کردند.
  ام‌روز هم یک تعداد جوانان که  در غور مصروف ویاهم بیکاراند و یا در سایر نهاد های غیر دولتی مصروف کار اند اکثر شان برای حفظ موقف شان وبرای پیدان کردن  شغل به دور از حقیقت های موجود دست به مدح سرایی بزرگانی می زنند که کمترین دست‌آورد را برای غوری ها نداشته است.
 محدود بودن دیراه فکری این نسل جوان  ومتلق بودن شان به مقامات و زور دارانی محلی که از ایجاد تفرقه سود می برند.  وبه شکلی در مشکلات کنونی غور دخیل اند خود بزرگترین فاجعه برای آینده غور است. درپایان به یقین کامل گفته می توانم نسل دیگری هم است که بدور وابستگی های قومی وسمتی برای مردم شان می اند یشند  امیدوارم روزی این اقلیت  ما بر اکثریت پیروز شود واینده روشن را برای مردم شان فراهم نمایند !
سپاس از توجه تان
احمد قیام 
X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.