X

آرشیف

پیوند ات پاینده باد پویا رفیق!

پیوند ات پاینده باد پویا رفیق!

آتش دل بستگی، عشق و علاقه شور آفرید و دو دلبسته را به هم رسانید تا عمری طولانی در کنار هم بمانند و خوشی های زندگی را با نشاط در پهلوی هم بگذرانند، با هم دیگر غم شریکی کنند، خوشی ها را ضرب و خستگی ها را تفریق کنند.
ارتباط دوستی من با پویا از لابلای فعالیت های مدنی آغاز، با دوستی و هم نظری پیوست و تا سرحد رفاقت ویژه و برادر تا تنی شدن اما خیلی دوستانه بودن ادامه یافت که از همان زمان تا حال اندک ترین کم رسی و غفلت در امور رفاقت و دوستی اخلاص مندانه از وی ندیده ام و سراسر آب وفاداری را از دریای پر مهر پویا نوشیده ام. پویا که از نان خرد، مردانگی، اخلاق، اخلاص، صداقت، رفاقت، پاسداری، کاکه گی و لیاقت تغذیه شده است که اوصاف فوق وی را وا داشته است تا شهره شهر بین دوستان دیار اش باشد.
پویا در طول عمر کم خود توانسته است خوبتر، بهتر و بیشتر از هر جوان دیگر بدرخشد و حس توازن اندیش و فرا تعصبی اش را در دامنه های هم پذیری و هم خواهی جاری سازد.
خنده، اخلاص، رفاقت، جوان مردی ویژگی های منحصر به فرد رفیق پویا است که در برابر حفظ کلیه ارزش های فوق احساس بوده و تمرکز اصلی اش از اصرار به ادامه آنها بیشتر به حفظ آنها می باشد، از رفیق پویا در رابطه به بهترین داشته های زندگی اش پرسیدم که قابل افتخار و مایه غرور برایش باشد او با لبخند رو با ما (رفیق هایش) کرد و گفت عاقلان را اشاره ی بس بوده و بدون شک بس باشد.
 اینکه از اخلاق مبارک اش همگان سخن می گویند سوژه ساز است و تامل برای سنجش این سخن وجود دارد، هر کس را نمی توان با پول تابع خود ساخت اما خیلی ساده می توان از طریق اخلاق نیکو افراد ماحول مان را رام اخلاق خویش ساخت که خوشبختانه رفیق پویا در این اندازه به اندازه روباه مکار و به اندازه شیر ماهر شکار دل دوستان بوده است!
بار دیگر پیوند رفیق پویا را با همسفر زندگی اش که عشق، اخلاق و علاقه میانجی پیوست بین دو دل بوده است برای رفیق شفیق و لالای مهربانم محمد گل پویا خجسته باد عرض می دارم و آرزو دارم با واژه های چون؛ هم گذری، هم احترامی، اخلاص، وفاداری، دل باختگی، مهربانی و فروتنی زندگی مشترک خویش را به پیش ببرند و نگذارند خار خشم، نفرت، تنفر، حسادت و بی علاقه گی در چشم پیوند مستحکم شده با عشق و نشاط شان بخلد. 
با مهر 
فراز

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.