آرشیف

2019-12-24

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

پیغام سروش
تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی
گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش
بر وزن فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات

 
سروش: فرشته‌ی، ندا دهنده‌ی غیبی و از جمله فرشته‌های( ساکنان حرم سر عفاف ملکوت) است که اسمش را جبرئیل امین می‌گوییم، نا محرمان، توانایی شنیدن اسرار و عالم غیب را یا نمی‌توانند باور کنند و یا هم نمی‌دانند، آنان که با رمز و راز اسرار پیام سروش آشنایی ندارند؛ ایشان ناتوان و بی‌چاره اند، لاجرم ساده است تا اظهار شک و تردید نمایند. نا باوری از آنجا آغاز گردیده که اندرین راستا قوی مطالعه نفرموده اند و یا هم از کتاب‌های در این باره دور مانده اند. خیلی متاسفیم بی‌پروا گاه گاهی وارد موضوع می شوند و قلدر مابابه سخن به دست می‌گیرند ( از هرچمن سمنی ) را دور از موضوع ارائه می‌فرمایند. و عاجزاند بگویند که در این راستا یا نخوانده‌ام یا دسترسی به پیغام سروش را ندارم، همین که می‌شنوند سروش، جامعه‌شناس بزرگ سرزمین ایران جناب آقای سروش پیش روی شان سبز می‌شوند. بدون اینکه بدانند که سرزمین خراسان در گذشته‌ها مولاناها، منصورها را نپذیرفته‌اند لاجرم این مرد آراسته را نیز نمی‌پذیرند. اکنون جناب‌شان در لندن غرق شدند.
مراجعه شود به شاخ نبات حافظ در همین غزل به قافیه "ش"
 
ح یعقوبیان فیروزکوهی