آرشیف

2016-11-3

محمدگل پویا

پیش بسوی پیــــــــروزی !

لانه های دهشت افگنان ، جنایت کاران و عاملان به شهادت رسانیدن 30 تن از هموطنان بی گناه ما باید نابود گردد . 
امروز برای تشویق ، حمایت و قدر دانی از تلاشها و فدا کاری های نیروهای شجاع و دلیر امنیتی به پایگاه شاتیغ  رفتیم و از نزدیک با سربازان و فرزندان صدیق و وطن دوست دیدن نمودیم. 
چند روز پیش این گرو خدا نا ترس و وحشی به سلسله جنایت های قبلی خود، تعداد ۳۰ تن از هموطنان غریب کار ما را در یک شب تیر باران کردند که این  جنایت شان نفرت تمام مردم غور را بر انگیختاند که تمام مردم غور برای نابود سازی لانه های این گرو تحت نام حرکت های مردمی باهم اتحاد و دست به دست هم داده، دوشا دوش نیروهای امنیتی برای نابود سازی این گرو جنایت کار دست به اقدام گردیدند.
طوریکه همه ی ما میدانیم حلقه امنیتی در غور روز بروز تنگ تر شده میرود درصورت کل میتوان گفت هر لحظه ی که از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد، به همان اندازه بی امنیتی ،بی بندباری ،گیروگان گیری ،ترور شخصیت ها ،وحشت و دهشت افزایش می یابد. با وجودآمدن حکومت وحدت ملی دامنه ی بی امنی ها در تمام نقاط کشور گسترش یافته که ما شاهد سقوط ولسوالی های و ولایت ها، قتل های دستی جمعی و جنایت های ضد بشری مختلف در کشوره بوده ایم. 

از مدت چهار سال به این سو گروهای هراس افگن در نقاط مختلف ولایت غور عملا فعالیت دارند و جنایت های ذیل بطور مکرر انجام داده اند .
۱- در 1390 این گرو 2 تن از کارمندان موسسه برک غور را به قتل رساندند.
۲- در سال1391 این گروه وحشی و جنایت کار 4 تن از سربازان  پولیس ترافیک را در منطقه کاسی به شهادت رساندند.
۳-  درسال 1392 این ها در شاهراه ولایت کابل – غور 14 تن از همو طنان بی گناه و  مارا بشکل فجیعانه تیرباران کردند.
۴- در سال 1394 این گروه حکم سنگسار بانو رخشانه دختر ۱۹ ساله را صادر و سنگسار کردندو همچنان درولسوالی دولتیار یک نفر زنده پوست کردند.
از چند سال به اینسو طالبان خون آشام دشمنان انسانیت و اسلامیت دراین ولایت در  ولسوالی های ( چهاسده ، پسابند تیوره ،ساغر ، منطقه غلمین ، منطقه مرغاب ) حضور پیدا کرده اند اما با تاسف ما شاهد هیچگونه عملیات تصفیوی بخاطر نابود کردن طالبان از طرف حکومت مرکزی در این ولایت نبوده ایم. اگر در وقتش این گرو نابود می شد ما شاهید این همه جنایت های ضدبشری این گرو نبودیم .

باحرمت 
محمدگل " پویا " فعال مدنی 
غور – فیروزکوه ۱۲/۸/۱۳۹۵

پیش بسوی پیروزی !

پیش بسوی پیروزی !

پیش بسوی پیروزی !