X

آرشیف

پیشنهاد به روشنفکران غــــــــوری ام

 
 
سلام به غوری های عزیز و محروم!  
 ما (غوری ها)  درین اواخر ، شکر خدا دهان باز کرده ایم، خیلی ها از باستانی بودن غور، از پامال بودن و یا پایمال شدن حقوق حتی بسیار ابتدائی غور و انسان ها اش توسط حاکمان مرکزی ( افغانی)، می گوئیم و می نویسیم.   این آواز دادن های ما، کار ضرور و آغاز بسیار کوچک، ولی نهایت مهم برای انجام کار های عملی درآینده،  برای بدست آوردن آنچه خواست ما است، می باشد.  من چندی پیش نظریات و پیشنهادات ام را درمورد چگونگی بیرون رفت  دراز مد ت ( راه کوتاه برای غوری ها وجود ندارد ) از بد بختی های موجود، از طریق دریچهء روشنائی غوری ها ( جام غور )، ارسال داشته بودم و اینک تکرار می کنم که:
بدون مبارزهء سازمان داده شده، یعنی بدون داشتن سازمانده و سازماندهی، غور وغوری ها، صد ساله های د یگر زیر ستم و استبداد حاکمان خود کامه خواهند ماند.  این ضرورت، فقط درهمدلی و اتحاد ما اجرائی شده می تواند.  متاءسفانه، احساس چنین ضرورت مبرم و بسیار ضروری را، من در حال حاضر ، در وجود  روانی غوری هایم، نمی بینم.  و یا احسا س وجود دارد ولی خیلی تابع سیاست تفرقه است.
انتظار احترام کردن را از حاکمان، نسبت به خود یکی و طلب حقوق ملی ما از ایشان ، دیگر است. بیائید نشان دهیم که ما نه تنها نیاکان متمدن داشته ایم،  بلکه امروز هم، مردمان با دانش و با فرهنگ داریم، یعنی تمدن فرهنگی غور و غوری ها ( هـر چند قرن ها ست، تا سرحد نابودی، توهین و تحقیر هم شده )، نمرده ، زنده است و جاودان خواهد بود.
الآن،  به منظور معرفی وشناساند ن داشته های فرهنگی، ادبی و هنری غوری ها ی امروزی، و برای احترام گذاشتن به خود وبه  فرهنگ غوری ای مان، پیشنهاد دارم:
هرگاه دانشگاهی ، انستیتوتی و یا کدام مدرسه ای در شهر چغچران، در آیندهء نزدیک و یا دور، ایجاد می شود، بنام های بزرگان غوری در تاریخ نوین فرهنگ ادب و هنر، مرحومان استاد محمد سعید مشـعل و حاج محمد پروانه، اساس گذاری و یا نهاده شود. و یا حد اقل در زادگاه این دو مشعل دار واقعی ادب و هنر غوری ، مدارس و یا مکاتبی بنام ایشان ایجاد شود. 
انجام  چنین کاری ، بطور قطع از صلاحیت حکومت محلی است  و حتی از صلاحیت یک ارباب محل است.   بیائید نمای " ما هم هستیم" خود را از این طریق  برای د یگران روگشائی کنیم.  این اد یبان غوری و مانند ایشان افتخار ما غوری ها اند و ما با اجرای چنین کاری، وافعآ ایشان و خود را احترام کرده ایم.  انجام  این  کار آغازی  احترام به خود کردن  خواهد بود.
حتمی انتظار نظرات و پیشنهادات شـما هستم. 
 
با احترام وادب خدمت همه غوری هایم!
afuk@i.ua

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.