آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

پیشنهاد بخاطر جـــــــــــــــاده های آسفالت شده شهر چغچران

عرض سلام و ارادت به جناب کارگردان محترم سایت جام مان 
اخیرا کمپنی افغان – جرمن که مسئولیت اسفالت جاده های مرکز غور را عهده دار بود بعد از نشر شکایات شهروندان مرکز غور در سایت جام مان اینک مصروف اسفالت جاده ها و پیاده رو های درون شهر را به دست اجرا دارند.
بعد از ختم کار ایشان با وسایل دست داشته شان رخت سفر بر میبندند به جلال آباد و هم یک تعدادی به پشاور شما میدانید مرکز امروز غور مرکز دیروزش نیست امروز مرکز غور به تجمع بازرگانان هرات و بارزگانان کابل قرار دارد آری لاری های بارکشی با تناژ بالا این جاده ها تازه قیر شده را ویران مینماید یعنی این جاده ظرفیت چنین وزنی را اصلا ندارد صرف ویژه موتر های تیز رفتار بازرگانان، روسای دوایر دولتی و کمپنی های محترم درونی بیرونی ساخته شده است آری تشویش ما  وهمه شهر وندان غور مبنی بر آن است که بعد از حرکت این کمپنی ازین شهر دوباره ترمیم طلب میگردد شهرداری توان آنرا ندارد که دوباره سازی نماید مدیریت فواید عامه غور چنین پرسونل و وسایلی را از کجا فرا چنگ خواهد آورد و این پول دوباره سازی را ازین که ظرفیت کاری ندارند کدام منبع دنیا به اختیار ایشان قرار خواهد داد خوف من و دوستداران شما از این است که نشود این جاده اسفالت شده را رایگان از دست بدهیم. روی این اصل ما ساکنان آب و گل خیلی تشویش داریم تا نشود این جاده های تازه اسفالت شده را لاری های گران وزن از ما بگیرند روی این اصل از جناب دانشمند محترم قدیر صاحب علم امیدواریم تا به پیشنهاد قبلا ارائه شده ما عطف توجه فرمایند.
 
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشگافیم و طرح نو دراندازیم
 بزن مطرب سرودی خوش!!!
 
 یعقوبیان فیروزکوهی
از ملک غور