آرشیف

2016-3-27

گل رحمان فراز

پیر تقلب کار استعفاء داد!

پیر تقلب کار استعفاء داد!
 

این شخص بقول معروف کاروان گوسفند های چاقی کمیسیون مستقل انتخابات در تقلبات انتخابات ریاست جمهوری دور اول و دوم افغانستان را رهبری می کرد و دوشادوش ضیاالحق امرخیل – کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در چاق نمودن گوسفند های چاقی برای اشتراک سازی شان در پروسه سری و انسانی انتخابات فعالیت های بی شایبه داشت.
یوسف نورستانی که از پستان نامردی شیر خورده است، نه تنها که با نامزدان انتخابات به تقلب های بی شمار در پروسه دست زد که کمر اعتماد کمیسیون مستقل انتخابات را برای مردم عوام شکست، مردم را برای همیشه از این پروسه نا امید ساخت و حتی روند عدم قبول نتیجه بعد از انتخابات را از طریق کمیسیون انتخابات توسط نامزد بازنده اما درجه دوم به مخاطره انداخته است.
نورستانی رفاقت که با امرخیل داشت و با مشوره ی همدیگر دست به تقلب زدند، نتوانست همان راز را حفظ نماید و امرخیل را در محضر عامه و در پرده رسانه ها بی آب، هویدا کرد و متقلب خواند.
از نورستانی کتاب از خاطرات وجود دارد و هر کار وی برای هر شهروند دور از خاطره نیست، از کجایش باید گفت؟! از جهل سخن گفتن اش در صفحه رسانه ها، از خوردن بی شما و بی حساب کشمش و نخود خوردن اش و یا از اعلام نتایج بعد از یک و نیم سال انتخابات اش؟!
رئیس کمیسیون انتخابات حکم قاضی محکمه را در سطح کشور و خصوصاً در حالت برگذاری انتخابات می نماید که یاد کردن حلف عدالت در مراسم تحلیف اش و با در نظر گرفتن صداقت در عمل و عدلت در کارش اش شرط است اما نمی دانم جناب آقای کرزی این پیر را از کدام کافرستان دریافته بوده است.
هنوز هم سری وقت است و خوشی ها نصیب ما افغانی ها باد که حد اقل سرنوشت ما با این پیر متقلب گره نخورده بود و کار رئیس جمهور کرزی تقدیر ما را فقط الی پنج سال تسخیر کرده بود و بس.

با احترام
گل رحمان فراز