آرشیف

2015-2-6

عبدالواحد كمالزاده

پیام همدردی وتسلیت به تمام ورثه شهدای گمنام سال 1358 که توسط حکام نورمحمد «تره کی» و حفیظ الله «امین» به شهادت رسیدند

از آنجایکه به همگان معلوم است در زمان حکومت تره کی و حفیظالله امین درسراسری افغانستان عزیزمان عده کسیری از مسلمین به جرم مسلمان بودن و داشتن یک لقمه نان بدون موجب بطور وحشیانه دستگیر و زندانی شدند و بعد از دادن شکنجه های گوناگون غیر انسانی بدون حکم محکمه شرعی و ثبوت جرم شان توسط خلقی های ددمنش به انواع مختلف به شهادت رسیدند که از جمله به حدود 400 تن از ولایت غور اعم از علمای کرام متنفذین قوم موی سفیدان مامورین دولتی شاگردان مکا تب که بعضی هنوز سن قانونی را تکمیل نکرده بودند دستگیروزندانی شدند و توسط عمر« ساغزی » والی وقت غور گل محمد « رنجبر» مستوفی محمد « خوشدل» منشی کمیته حزب ولایتی و ریس معارف و دیگر نو کران شان که هم اکنون در غور حضوردارند به شهادت رسیدند. ازاینکه فعلااز قول اکسا وقت لست منتشر و شهادت شان نام وار مشخص گردیده بنأ ما خانواده میرزا کمال الدین خان « شهید» از عالم غربت شهادت تمام شهدای گمنام و مسلمان افغانستان را به خانواده های شان و تمام مردم مسلمان افغانستان تسلیت عرض میداریم و از خداوند متعال برایشان جنت فردوس وبه باز مانده گان شان صبرجمیل استدعا داریم و به عاملین شهادت شان نفرین میفرستیم وبطور اخذ به ورثه شهدای غور. خلیفه نوراحمد« شهید»، میرزا گل آقا خان « شهید »،حاجی عبدالغفورخان « شهید » ، آقا سید محمود « شهید »، عبدالغفار« شهید » ، شاه وزیر«شهید» ، محمد عارف « شهید » ، حاجی عبدالمومن « شهید » و تمام شهدای ولایت غور نیز تسلیت عرض میداریم و برای شان در زندگی موفقیت و کامیابی میخواهیم . امید وارم طور متحدانه از دولت و نهادهای مسؤل بخواهیم تا عاملین قتل های که افراد شان شناخته شده میباشند در مجرای قانون محاکمه شوند تا درس عبرتی بر همه جنایت کاران شود .به آن عده کسانیکه خود را وارثین شهدا و مجاهدین راستین میدانند و از نام مقدس اسلام و جهاد صاحب زنده گی پر زرق و برق شدند در حالیکه عمل کرد شان مطابقت به اسلام و مجاهد واقعی ندارد و نام مسلمان و مجاهد را بد کردند و بی حرمتی به ورثه شهدا نمودند لعنت می فرستیم و به مردم شریف خود میگویم که این افراد مجاهدین واقعی نبوده صرف از نام اسلام و مجاهد بخاطر رسیدن به موقف و مقام پول ودارای سو استفاده نمودند . عملکرد شان هیچ ربط به اندیشه و مرام مجاهدین فیسحبیب الله ندارد چرا مسلمانان واقعی مخالف چور چپاول برادر کشی بی عدالتی قوم پرستی بوده و ملاک عمل شان قرآن میباشد.

روح پر فتوی شهدای افغانستان شاد و خاطر شان گرامی باد