آرشیف

2015-1-16

فیض محمد میرزازاده

پیام معاون ولایت نورستان بـــه مردم ولایت نورستان

 

غرض اداب دارم خدمت خواننده ګان مجله اینه نورستان!
بنده که جدیدا مسولیت پست معاونیت مقام ولایت نورستان را به عهده ګرفته ام علاقمند هستم تا در حد توان و مطابق قوانین نافذه کشور مسولیت های خویش را در کنار جناب والی صاحب به همکاری روسای ادارات دولتی در هماهنګی با نهاد های مدنی فرهنګی و مردمی این ولایت به پیش ببرم تا خداوند ج بخواهد به موفیقت های بیشتر و بیشتر نایل شویم و خدمات بهتر را به مردم عقب ګذاشته شده این سرزمین به ارمغان بیاوریم .
دوستان عزیزم !
از برداشتن من چنین استنباط میشود که میزان نوسازی ِباسازی و سطح انکشاف زیربناها در این ولایت کمتر صورت ګرفت است چرا که موقیعت جغرافوی و اراضی نا مناسب و صعب العبور بودن این منطقه باعث عدم بیشرفت ګردیده است درضمن ما مسولین حکومتی به همکاری و هماهنګی صادقانه نهاد های مردمی و مدنی و با توجه به پلان ها و پالسی های کوتا مدت و در از مدت خویش که اکنون روی دست داریم مجدانه سعی مینمایم تادر راستای نو سازی با سازی وانکشاف در عرصه معارف ،صحت ،فرهنګ، پروسه صلح تامین و امنیت در چهار چوکات قوانین نافذه با در نظرداشت رعایت پالیسی های صلح جویانه دولت جمهوری اسلامی افغانسان ګام مثبت بر داشته تا باشد ولایت نورستان دررده سایر ولایت کشور از مزایای ترقی و انکشاف برخور دارګردد.