آرشیف

2019-9-15

پیام مردم و لایت غور به مسئولین حکومتی؛

 

پیام مردم و لایت غور به مسئولین حکومتی؛

برق و سرک ازجمله نیاز های ابتدایی هر شهروند افغان است، و دولت برمبنی ماده قانون اساسی مسولیت دارد تا این نیاز اساسی مردم را برآورده سازد اما باتاسف دولت درقبال مردم ولایت غور که همیشه دولت را در پروسه های سیاسی ودولت داری و حاکمیت قانون حمایت نموده اند با در نظر داشت آن حق ۱۷ ساله مردم محرومِ ولایت غور را نادیده گرفته است؛

 که تا حال با این همه فریاد و ناله ی که مرد، زن، و طفل غوری به خاطر حق مسلّم شان کردند باز هم از طرف حکومت مرکزی توجه ی نشد!

فلهذا پیام مردم ولایت غور به مسئولین؛

اگر قبل از انتخابات خواسته های ما قبول نشود این را یقین داشته باشید که به انتخابات اشتراک نمی کنیم!

#نوت 

او مسئولین سنگ دل حد اقل از ۳۱۱ کیلومتر همین ده کیلومتر سرک، وپنج مگابایت برق سولری، که اصلًا یک چیز نا چیز است نسبت به حق مسلّم شان باید کار اش را خو آغاز کنید.

گفتنی آخر مردم

باید قبل از انتخابات کار ده کیلومتر سرک شدّت پیدا کرده چون هوای ولایت غور چند مدت بعد سرد میشود وکار هم شاید توقف کند بخاطری سروی هوا!

 پس لازم است که مسولین در این راستا جدی تر کار کنند، وکار پنچ مگابایت برق سولری هم آغاز شود، وگرنه در انتخابات اشتراک نمی کنیم و مردِ را هم نمی بینم که صندوق های رای را بالا کند، ومارا دعوت کند که بیایید به فلان رای دهید.

 

#نوت مردم نجیب و متدین ولایت غور:

  در صورت که کار این دو پروژه آغاز نشد ومسولین توجه نکردند، از شما مردم تقاضا می نمایم که یک نگاه به حرکت راه و روشنی بیندازیم و زحمات خود را قربانی چند لیتر تیل وکریدت مبایل نکنید.

 

#عبدالقدوس_ثاقب

غور فیروزکوه