آرشیف

2015-1-8

رحمت الله روند

پیام غمشریکی به مناسبت حادثه دلخراش هلاکت جوان نورس لیدا جان نزهت

 

با درد و اندوه اطلاع یافتم که در اثر یک حادثه ترافیکی لیدا جان دختر جوان جناب نزهت صاحب جوان مرگ واعضای فامیل شان زخمی شدند.من به مناست این رویداد بی نهایت غم انگیز برای برادر بزرگوارم جنرال صاحب نزهت ،فامیل نجیب شان ودوستان لیدا جان جوان مرگ تسلیت عرض نموده ،برای همه دوستان وعزیزان تحمل و صبر وحوصله مندی ،طول عمر وبرای لیدا جان نامراد از دربار ایزید یکتا بهشت برین آرزو میکنم.
مسلما هرمرگ المناک ودرد آوراست،اما مرگ نا بهنگام ،مرگ یک جوانی که تازه به بستان آرزوهایش گام میگذاردو امید ها وآمال آینده خویش را رقم میزند،برای هر انسان به ویژه برای خانواده ودوستانش بسی اسف انگیز وحتی باور نکردنی است،اما با اندوه و درد فراوان باید این واقعیت تلخ را پذیرفت که دیگر لیدا جان نازنین میان ما نیست،بر نبودش اشک تسلیت بریزیم،یادش را گرامی داریم وبرایش از دربا ر خداوند قدوس بهشت برین استدعا نماییم
درود بی پایان بر روح پاکش ،مقامش بهشت برین وروانش شاد باد.
باعرض حرمت رحمت الله روند