آرشیف

2015-6-13

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

پیام شاد بـــــاش بمناسبت روز جهانی مادر

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

مادر ای معجزه خلقت و ندیم انسان و انسانیت، مادر تو فرشته ی که از خاک آفریده شدی وآدمیت رادر روی این کره ی خاکی به معراج رسانیدی، مادر تو آفریننده همه پیامبران خدا راهنمایان بشریت،  بزرگان و نوابغ جهان بوده وکنون انسان امروزی را نیز به بزرگترین انکشافات جهان نایل می سازی.
مادرهمه روز های سال روز تو و طنین اندازصدای نوازشگر توست، اینکه یکروز بنامت معین شده نمایانگر آنست که همه اولاد بشر امروزبه پایت خم شده و احترام جاودانه ات را ادا نمایند.
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری با تمام احترام به مقام والای مادر، همینقدر می تواندابراز نمایدکه؛ اگر تونبودی، جهان با همه عزمتش، انسانیت با همه فراز و فرودش و ما به اینهمه کاستی ها کجا بودیم؟
امید واریم در این برهه زمان که اشک تو به خاطر مشکلات فرزندانت همیشه جاریست، بهترین و شایسته ترین تبریکات و درود های رهبری، اعضا و هواداران این سازمان فرهنگی، تاریخی و ادبی را بپذیرو از خداوندعالم توقع داریم سایه مادری ات از سر هیچ فرزندی به غروب مواجه نشود.
درود به تمام مادران افغانستان وجهان