آرشیف

2015-1-24

امان معاشر

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت محترم مدیر فضل:

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت محترم مدیر فضل:

با آه عمیقی آکهی یافتیم که شخصیت گرامی محترم مدیر فضل یکی از تهداب گذاران اندیشه ی روشن در ولایت سمنگان از زندگی ما سر به  گریبان خاک فرو برده است. مدیر فضل شخص  دلسوز ، مهربان در عرصه ی زندگی و کار بود.
در حالیکه تاثرات ژرفهای عمیق قلب خود را ابراز میدارم،روانش را شاد و برای خانواده و فرزندان اوشان تسلیت عرض میداریم .

امان معاشر ،خبرنگار آزاد