آرشیف

2016-7-9

پیام تبریکی هیئات رهبری شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات به مناسبت حلول عید سعید فطر:

پیام تبریکی هیئات رهبری شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات به مناسبت حلول عید سعید فطر:

عید همه هم وطنان عزیز ما مملو از مهر خدا!

در کنار همهء دغدعه های روزگار؛ این روز را به نام عید آغاز میکنیم، روزی که دریای خروشان شادمانی از هر ناحیه موج میزند و بوی عطرآگین این روز همه جا را فرا گرفته، کودکان چون بلبلان نوحه سرای بهاری خندان هستند و بزرگان نیز درین روز محبوب یکدیگر را به آغوش میگیرند و خنده کنان مبارکباد میگویند.

خداوند این روزها را برای مسلمین روزهای خوشی تعین نموده؛ و درین روزها محبت دلارایی خداوندی در قلوب همه مسلمین جا میگیرد و عطر موهبت خداوندی همه جا را معطر میسازد.

عابدان را این روزها نهایت خوشیست؛ آنها ماه مهمانی خداوند را با عبودیت و انقیاد سپری نموده و اینک در ناحیهء مسرت عیدی قرار گرفتند و باز هم خضوع کنان خواهان آمرزش از درگاه خداوند هستند.

سخت است این روزها برای کسانی که قرار بود عزیزان شان این روز را در کنار شان تجلیل کنند؛ اما امروز نیستن، و دشوار میپندارم این روز را برای مادرانی که جگرگوشه های خود را از دست دادند و امروز جز مرور خاطرات گذشته شان چیزی را با خود ندارند.
و در اخیر از خداوند بزرگ میخواهیم که شادمانی را در خانه های همه هم میهنان ما کثرت بخشد و اندوه را از خانهء هر افغان نابود کند، صلح سرتاسری را در کشور ما حاکم سازد و همه مردم ما را در مسیر اخوت و برادری، شفقت و مهربانی هدایت کرده و ایشان را رستگار دارین کند.

با عرض حرمت.
ضیاالحق "مبین".