آرشیف

2015-11-9

rmobin

پیام تبریکیه به مناسبت تقرری محترم دادستان فیض محمد میرزازاده به سمت معاونت ولایت بادغیس !

 

پیام تبریکیه به مناسبت تقرری محترم دادستان فیض محمد میرزازاده به سمت معاونت ولایت بادغیس !

به نام کردگار فرد بی چون
که ما را از عدم آورد بیرون

"عطار"

جا که دارد که این دستاورد بزرگ و عالی را برای شخص محترم دادستان فیض محمد میرزازاده که تحصیلات عالی خویش را از دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی ولایت بلخ به دست آورده است و به ولایات مختلف کشور در مقامات مختلفی ایفای وظیفه نموده است تبریک و تهنیت عرض نمایم.
محترم فیض محمد میرزازاده سخت ترین وظیفه ی خویش را از ریاست کمیسیون انتخابات در غور شروع کرد که این آغاز برایش سخت بود ولی توانست که با سعی و تلاش خویش به صفت معاون ولایت های نورستان و لوگر نیز تجربه حاصل نماید.
درین اواخر به نسبت لزوم دید حکومت مرکزی (حکومت وحدت ملی) وی را به صفت معاون ولایت زیبا و علم پرور بادغیس، سرزمین حنظله ی بادغیسی و از جمله ولایات که نهایتا به ولایت غور همفرهنگ و هم لهجه میباشند تعیین شده است.
از تمام بزرگان، جوانان، علما، فعالین جامعه مدنی، اهل قلم، سیاسیون و طبقات مختلف اجتماعی ولایت بادغیس تقاضامندم که با برادر خویش همکار شده تا باشد که به یک ولایت زیباتر و امن تر مبدل گردد.
در اخیر از بارگاه الله بی نیاز موفقیت ها و کامیابی های بیشتر را برای برادر عزیزمان تمنا دارم.
 
با سلام و درود بی پایان
غلام رسول مبین
شهر چغچران، غور
18 عقرب 1394