آرشیف

2015-11-15

rmobin

پیام تبریکیه به مناسبت تقرری محترم الحاج دگروال محمد دریاباز به صفت معاون امنیت ملی غور !

 

پیام تبریکیه به مناسبت تقرری محترم الحاج دگروال محمد دریاباز به صفت معاون امنیت ملی غور !

بسم الله الرحمان الرحیم

بجا میدانم که مراتب خوشی خویش را به مناسبت تقرری الحاج دگروال محمد دریاباز یک تن از شخصیت های توانا، مردمدار، نظامی و دلسوز غور به سمت معاونت ریاست امنیت ملی غور اظهار نموده و برای موصوف توفیقات بیشتر را در راستای تامین امنیت، حفظ و آرامش مردمش از بارگاه الله بی نیاز تمنا نمایم.
قابل یادآوری است که محترم الحاج دگروال محمد دریاباز به صفت معاون مرکز هماهنگی ولایت غور کار میکرد که درین اواخر به اساس لزوم دید حکومت مرکزی به این موقف گماشته شد.  
گماشتن دگروال دریاباز به این مقام گامیست به سوی مشارکت بیشتر مردم غور در سیاست های حکومت وحدت ملی. امیدوارم که در راستای فعالیت های امنیتی این ولایت موثر واقع شود و الگوی باشد از باشندگان غور برای حکومت مرکزی.
بار دیگر از بارگاه الله توانا برایش توفیقات بیشتر را تمنادارم.

بااحترام
غلام رسول مبین
ولایت غور، شهر چغچران
23 عقرب 1394