آرشیف

2015-10-29

rmobin

پیام تبریکیه به جناب داکتر زلمی نورزی

پیام تبریکیه به جناب داکتر زلمی نورزی

بسم الله الرحمان الرحیم

تقرری جناب داکتر صاحب زلمی نورزی یک تن از پزشکان فعال و باتجربه ولایت غور و همچنین سرطبیب شفاخانه ولایتی غور را به حیث رییس شفاخانه انتانی کابل تبریک گفته و برایش آرزوی موفقیت و کامیابی های هرچه بیشتر را از بارگاه الله بی نیاز تمنا دارم.
تقاضامیبرم که در راستای خدمت گذاری به هموطنان ما به خصوص کابلیان و پایتخت نشینان سعی و تلاش عمیق خویش را به خرچ دهند. الحاج داکتر زلمی نورزی سالیان متمادی را در ولایت غور به حیث طبیب و پزشک سپری نموده است و همه از وی خاطره های خوشی دارند. به یاد من وی یگانه پزشک جراح بود که در جریان ژریم تاریک طالبان برای مردمش خدمت و اکنون که به این منصب رسید.  
نظر من منحیث یک غوری این است که خوب شد به کابل وظیفه گرفتند و یک نشانی حداقل برای غوری ها پیدا نمودند. به این نفاق و شقاق که در غور میبینم اگر در غور وظیفه میگرفتند شاید که همین امروز پرچم داران مظاهره و مخاطره برعلیه وی قدعلم میکردند و این شهر را به گرد و خاک میکشانیدند که چرا وی رییس شد و صدها بهانه ی دیگر.
داکتر زلمی نورزی شخصیت تحصیل یافته، اجتماعی، خوش برخورد و شاددل و دریادلِ میباشد که از اوصاف نیکو و مردمی وی همگان مطلع اند.
در اخیر جا دارد که از رهبری وزارت صحت عامه کشور به خصوص جناب داکتر فیروزالدین فیروز جهت حق قایل شدن به غوری ها و ازین انتخاب شایسته و بایسته اش اظهار امتنان و قدردانی نمایم.

باحرمت
غلام رسول مبین
غور، شهر چغچران
07 عقرب 1394