آرشیف

2014-11-15

ضیا باری بهاری

پیام تبریکیه افتخار به تو ای پولیس ای مجاهد ای سرباز میهنم!

پیام تبریکیه

 
افتخار به تو ای پولیس ای مجاهد ای سرباز میهنم!
 
ای دلیران! صفوف خویش را متحد بسازید و نگذارید که دیگر این خفاشان شب پرست و دشمنان نام و ننگ سرزمین حماسه آفرین ما، این حیوانات غیر فقاریه ـ این نرم تنان و خزندگان در قرارگاه  و اردوگاه شما مثل مار های آستین و عقارب کچدم ـ که دم شان در قفای شان کشال است، لانه گزین شوند. دوست و دشمن را از هم تفکیک و تشخیص نمایید و همیشه بیدار باشید! من از نام خود و خانواده ام این پیروزی بزرگ را از صمیم قلب و از تک دل به شما و سایرهمیهنان عزیزم  تبریک و شاد باش می گویم. درود بر روان پاک شهدای گلگون کفن حادثه یکشنبه خونین!        
از شاعران و نویسندگان وهنرمندان محترم در داخل و خارج کشور چنین تقاضا داریم که بخاطر پشتیبانی و قدردانی از فداکاری و شهامت این رزمندگان غیور و پاسداران میهن، تحفه های ادبی و حماسی خویش را نثارشان نمایند. امید است تا دولتمردان افغانستان نه فقط با توزیع چند ورق تقدیرنامه کاغذی و مدال های فلزی از پیروزی این قهرمانان استقبال نمایند؛ بلکه از اولیای امور چنین توقع میرود تا در قسمت بهبود و وضع زندگی شخصی و اجتماعی این قهرمانان و خانواده های فقیر و بی سر پناه آنها توجه خویش را بیشتر مبذول دارند، چون که اکثریت آنها از خود سر پناهی ندارند.
با مهر و محبت فراوان هموطنی
 ضیا باری بهاری