آرشیف

2019-2-10

jameghor

پیام امتنانیه خانواده مرحوم داکتر محمد ابراهیم ملکزاده

پیام امتنانیه خانواده مرحوم داکتر محمد ابراهیم ملکزاده

روز سه شنبه ۱۶دلو ۱۳۹۷خورشیدی کلک قضا رحلت المناک و غمبار داکتر محمد ابراهیم ملکزاده را در دفتر مشیت الهی رقم زد. انا لله وانا الیه راجغون.
درین چها روز ایام سوگواری از مقام محترم ریاست جمهوری، مقام محترم ریاست اجرائیه،دوستان، همسنگران و ارگانهای امنیتی کشور، با همکاری های بیدریغ  خویش در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم و پذیرایی از مهمانان در بر داشتن بار غم با ما شریک شدند.
بدینوسیله مراتب امتنان و سپاس گزاری خویش را در مقابل این همه همکاری های مخلصانه و صادقانه شان ابراز نموده از خداوند ج برای شما اجر و موفقیت بیکران آرزو میکنیم.