آرشیف

2014-12-12

الحاج محمد قاسیم علم

پژوهش نام ماندگار در دل روزگا

 
 
در سفر بودم وبه انترنت دسترسی نداشتم تا اینکه امروز  با استفاده از موقع خواستم از طریق این دریچه کوچک به افق های دور ونزدیک نظری بیاندازم.طبق معمول باب سایت جام غور را باز میکنم واز طریق دریچه سایت های دیگر به گوشه وکنار دنیا میروم اما امروز  مشاهده عنوان بیوگرافی استاد پژوهش در صفحه نخست من را کنجکا ساخت تا سری به بحری بزنم که با وی آشنائی دارم.نا گهان به إنا لله وإنا إلیه راجعون  آغاز کردم که پیام رفتن ورحلت را میداد .در همان لحظه استاد شدم ونفسی سخت کشیدم وباز هم باور نداشتم یکی از دوستانم وهمدوره های نخستین عهد  درس وتعلیم رسمی در غور که تازه مسئولیتش را در بخش اداره ولسوالی لعل شنیده بودم جهان را وداع گفته است، ولی با قرائت نوشته محترم داکتر صاحب واحدی یقین کردم که این دوست شخصی من وخادم خلق خدا وشمع پر نور معارف وشهکار علم وادب دیگر در سر زمین نیاز مند غور خصوصا لعل وسر جنگل نیست یادش پاینده وخاطرش گرامی باد.نبود وی را به همه مردم شریف لعل وسرجنگل،أهل معارف، وابستگان دوستان واقارب وفامیل نجیب شان تسلیت عرض میکنم.
اخلاص ومحبتم نسبت به مردم صادق وبا صفای ولسوالی لعل وسر جنگل سابقه حدود پینجا سال دارد زمانیکه با شخصیت های چون پژوهش در لیسه سلطان علاء الدین وشهر چغچران آشنا شدم واما افتخار خدمتگذاری ام به این مردم شریف وشایسته خدمتگذاری  در دهه هشتاد خورشیدی که بفت ولسوال آن مردم بودم برایم همیشه روح بخش وعزت افرین است.خدمت به مردمیکه که روح شان با علم ومعرفت واخلاق صمیمیت عجین شده.من افتخار شناخت ودوستی چون استادد پژوهش را داشتم که الگوی بود در دلسوزی ومسئولیت شناسی کسیکه در سخت ترین شرائط دامن علم ومعارف را ترک نکرد وشب وروز کوشید تا اطفال وشاگردان را از برکت نور علم ودانش منور گرداند که شما دوستان در شرح بیوگرافی به ناشنیده ها در مورد ایشان اشنا وآگاه شدید.
نام نیکو استاد بحیاتش جاودانگی بخشید که مایه افتخار أهل معارف  بوده ونیازی نیست که قلم کوتاه نویس من با ذکر مواصفات بیشتر ادای دین کند به همه حال ضمن آرزوی جنت الفردوس به این شهید  راه علم ومعرفت کسیکه در راه علم جان دهد شهید است. به باز ماندگان ایشان، أهل معارف در غور وافغانستان، مردم نجیب وشریف لعل وسر جنگل صبر جمیل آرزو نموده امید وارم شاگردان این مرحومی چون نخل پر بار در د بستان علم ومعرفت برویند ومردم تشن کلم مارا از فیض علم ودانش بهره مند سازند امین.