آرشیف

2015-5-26

حبیب الله غمخور

په سويډن کي ددوستۍ فرهنگی ټولنې اعلاميه

په سویډن کي ددوستۍ فرهنگی ټولنه تل نه يوازي دافغانستان بلکی دنړۍ دټولو هيوادونوسياسي ،ټولنيز ،فرهنگی اوجگړه ايز حالات له نږدې  څاري اودهرهيواد دولسونو د روا حقوقونه د دفاع په خاطر خپل ږغ   په نړيواله کچه پورته کوی  اودملگروملتودسازمان ترعمومی منشي ،دملگروملتودامنيت شورا تر رئيس پوري يې رسوی .
زموږ  فرهنگی ټولنه  وياړ ي چي دنړيوالی دموکراسی نه په گټې اخيستوسره موږ دنړيوالو ستونزوپه هکله دټولني اوولس نظرد نړيوالو ارگانواو سازمانوسره شرېکولاي سو .
بشردوستانو!
زموږ دټولنې دکره معلوماتوله مخې  متاسفانه پدې کال کښي دپارلمان  او ولسوالی شوراگانو لپاره ټاکنې  له يوې خوادافغانستان ددولتی مشرتابه ترمنځ دسياسي  سياليو له مخې اودبلې خواد امنيتی ناخوالو له امله چي ددوي ترمنځ داختلاسف اوبې باوری لامل دی  ،پر خپل وخت خوڅه کوې چې يوه مياشت وروسته هم نسي  ترسره کړي  .
سره له دې چې دواړه دولتی مشران  پر دولتی چوکيودخپلو پلويانودگمارلوپه سياليو مصروف اودا ډول سيالی دافغانستان په ټولنه کي زموږ له نظره  داشخاصوپردولتی دندوگمارلوکي مسلکي پوه له نظره غورځوی  اودغه له نظر غورځونه ددې لامل سوې چې دولت په بنسټېزواقتصادی اوټولنيزو چاروکي دنهومياشتوپه تېرېدسره ئې  ونسوه کولاي  ولس ته دشعارونو اوپرستيج دوعدو دپوره کولولاره پرانيزي  .له همدې امله اوس گوروچي افغان ولس دډله ايزو رسونيو دنيمگړوامکاناتونه په استفادې سره خپل ږغ اوچتوی اونړۍ والوته داپيغام رسوی چي تراوسه ددموکراسی په نوم دبېعدالتی په لمبوکي وريت دی  .
ددوستۍ فرهنگی ټولنه دافغان چارواکونه په کله غوښتنه لري چې په دولتی مقامونوکي دخپلو پلويانو دگمارلوپرسرله سيالی نه تير اودافغانستان اساسی قانون پلي کولو چارو اودافغانستان  راتلونکی ته جدي پام راواړوی .
 دټولنې مشرتابه دافغانستان دټولو ولايتونولکه دنړې په بل هر هيوادکي دسيموله ځوانانوسره مستقيمې اړيکي
 لري  اودهغوپه مټ ددوي داوسېدودسيموحقايق ترلاسه کوي .ترکومه چې موږ پوهېږو ،اوتراوسه مو معلومات ترلاسه کړئ  دافغانستان وسله وال ځواک ددولتی داړُونده چارواکو او ادارودبېغوری له امله  پر خپلو ورسپارل سوودندوکي لکه چي اړينه ده بريالی ندی .مشرتابه ئي بايد دې ټکی ته چې ددوي افسران اوسربازان چغې وهي  جدي پاملرنه وکړي  .
ددي اعلامې متن په افغانستان کي دملگروملتوادارې  يونما او امنيت شورا ته لېږل کيږي  .
 په سويډن کي د دوستی فرهمگی ټولنې دمشراتا به په استازيتوب  حبيب الله غمخور

 سویډن  –  مالو 
۲۰۱۵ دمی ۲۵