آرشیف

2015-1-24

محمد رفیع موج

پنج نوشیدنی که بــه کاهش وزن کمک میکند.

پنج نوشیدنی که به کاهش وزن کمک میکند

امروزه کاهش وزن تنها مربوط به پشقاب نبوده بلکه وابسته گی زیادی هم به لیوان دارد. نوشیدنی های مشهورملایم، جوس میوه و نوشیدنی های انرژی زا مدغم شده با شکروکاربوهایدریت میتواند باعث اختلال در کاهش وزن شما گردد. ذیلا پنج نوشیدنی خوش مزه ای که وزن شما را زیاد نکرده آمده است.

1. آب
همه ما آب را میشناسیم مگرمهم است بیاد داشته باشیم که آب یگانه انتخاب خوب کاهش وزن است. اگر فکرمیکنید طعم آب خسته کننده است میتوان با توته های ازلیموتازه، خیارویا حتی توته ازرومی به طعم آن را بدون ازدیاد کدام انرژی افزود.

2. جوس سبزیجات
جوس سبزیجات حتی اگردرقوطی، بوتل ویا ساخت خانه باشد بهترین راه برای دریافت فایبرومواد مغذی مورد نیازبدن برای کاهش وزن است. حتی اگربتوان سبزیجات با سودیم کم را داشته باشیم بهترخواهد بود. سبزیجات عمرشما را کاملتروطولانی ترنموده ، عطروطعم تند سبزیجات جوانه های چشائی شما را سالم ترخواهد نمود.

3. چای بدون شیرینی
ثابت شده است که چای سبزبه افزایش میتابولیزم وافزایش سرعت کاهش وزن کمک میکند. میتوانید چای را سرد ویا گرم همراه با کمی عسل بخاطرتغیرطعم آن استفاده کنید. هم چنان چای سیاه واولانگ را نیزفراموش نکنید، هردواین ها با انتی اوکسیدانت ها مملو بوده وبدن را ازوجود مواد مضره وتوکسین ها پاک میکنند.

4. قهوه سیاه
یک فنجان جو صبحانه ویا قهوه سرد چاشت میتواند باعث کاهش وزن شما به علت موجودیت کافئین که گرسنگی را کم میکند گردد. هم چنان قهوه باعث تحریک تولید حرارت ، افزایش درجه حرارت وافزایش میتابولیزم میگردد. باید درقسمت اضافه کردن کدام مواد به قهوه بسیارمحطاط بود. میتوانید به قهوه تان شکر بسیارکم وشیربدون چربی اضافه کنید.

5. شیربدون چربی
شیرمنبع اساسی ویتامین D، کلسیم وپروتین بدون چربی است. شیر عضلات بدن شما را ساخته واستخوان های شما را قوی نگه میدارد. شیربدون چربی ویا باچربی کم که حاوی تمام ویتامین ها باشد را انتخاب نماید. اگر احساس بدمزه گی میکنید میتوانید چاکلت با چربی کم درآن بیفزایم.

برگردان 
دوکتورمحمدرفیع