آرشیف

2014-11-25

محمد سرور انوری غوری

پلان مارشال:

درماه جون سال 1947 م توسط وزیر امور خارجه وقت امریکا جنرال جورج مارشال اعلان گردید .این پلان شامل تخصیص وجوه برای بازسازی کشورهای اروپایی بود که درجریان جنگ جهانی دوم شدیدآ خساره مند گردیده بود ند.
    پلان مارشال با موفقیت چشمگیری تطبق گردید ودرنتیجه آن، کشورهای اروپای غربی ومرکزی وکشورجاپان احیا گردید وامروز کشورهای برتانیا,آلمان ,فرانسه ,ایتالیا وجاپان ازجمله صنعتی ترین کشورهای جهان به شمار می آیند .
   درسال 1949م رئیس جمهور امریکا ”هاری ترومن ” اعلان نمود که منبعد کمک های خارجی یک بخش از پالیسی خارجی دولت امریکا را تشکیل خواهد داد .
درزمان حکومت جان اف کیندی بود که امریکا بصورت رسمی اداره ی تنظیم کمکهای خارجی تحت نام اداره انکشاف بین المللی امریکا (یو اس آی دی) رادرسال 1961 میلادی تاسیس نمود .
طی دودهه 60 و70 میلادی کمکهای خارجی از اروپای غربی بسوی متحدین نظامی امریکا درشرق میانه ,آسیا و کشورهای فقیر صحرای افریقا معطوف گردید ,
این کمکها به دیده تلاش برای مهارکردن نفوذ کمونیزم وکوشــش برای تامین صلح درشرق میانه نگریسته شد .
بازهم با امضای موافقتنامه کمپ دیوید درسال 1979 میلادی جیمی کارتر ریس جمهور امریکا موفق گردید تابه خصومت میان اسراییل ومصر خاتمه دهد .