آرشیف

2014-12-27

نجيب الله صبا

پـیـــــــــام تـسلیـت

انا الله و انا الیه راجعون
به نام خداوند بزرگ و توانا و درود بر روان پاک سرور کائنات حضرت محمد مصطفی(ص) و یاران حقیقی آن حضرت(ص)! با ابراز تاسف و درد فراوان که یکبار دیگر دشمنان انسانیت، حقیقت و عقلانیت دوتن دیگر از فرزندان جوان و فرزانه مردم بی دفاع غور را گرفت. خیرمحمد کارمند جوان ، شجاع و پرتلاش لیسه گری ولسوالی دولتیار و استاد شیرمحمد معلم جوان و تعلیم یافته این مکتب در یک کمین نا جوان مردانه و بزدلانه که از قبل توسط کوردلان نامرد و ضد علم و معارف کشور همراه با باداران دو رنگ و مزدور شان که از قبل طرح ریزی شده بود جام شهادت را نوشیدند. برای شهدا از بارگاه خداوند بزرگ(ج) فردوس برین و برای بازماندگان شان صبر جمیل آرزو داریم.
این کوردلان بزدل که شناسائی شده اند باید بدانند که از قطره قطره خون پاک این شهدا که در راه معارف و تربیه اولاد کشور جان های شیرین خود را از دست داده اند به زودی دفاع خواهد شد.