آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

پـیـــام فـــضــــل احـمـــد کـــوهستانی

 

پیام فضل احمد کوهستانی که در اجتماع بیش از 300نفر بزرگان قوم یارفولاد در مرکز ولایت غور قرائت شد واشتراک کننده گان هر کدام به نوبه خود سخن رانی نموده ومورد تائید همه گان قرار گرفت وکاپی این پیام طی فیصله نامه شش ماده ای به تمام ارکان های دولتی واقوام مختلف مر کز چغچران ارسال شد اینک ضم این ایمیل پیام وکیل فضل احمد کوهستانی خدمت شما فرستاده شد امید که آن را نشر نمائید با احترام 

فرستنده محمدامین وکیل

 


 

پیام فضل احمد کوهستانی

بنام خدای یگانه (جل وجلاله)

علما , موی سفیدان ,بزرگان , متنفذین وجوانان قوم یارفولاد : 
شکر وثنا حضرت خالق را که نوع انسان را نعمت نطق داد وصلوات نامیات نثار روضه صاحب دولتی که زبان به کلمه (انا افصح )بر گشاد وخوشحال ام که امروز مجمع علما وفضلای قوم تدویر می یابد ودر ابتدای کلام برسم فرخنده اسلام تحفه السلام علیکم ورحمته الله وبرکاته را حضور همه برادارن تقدیم میدارم وبا اخلاص تمام اروزی موفقیت وسربلندی قوم را از خدای توانا مسئلت می نمایم . در ثانی تشریف آوری تمام , علمای کرام , محاسن سفیدان , بزرگان وجوانان را درین محفل خیر مقدم گفته وپیامم با احترام بی پایان حضور شما به عرض می رسانم : 
 قوم یارفولاد از جمله اقوام متعدد ساکن در مرکز ولایت غور می باشد که در پهلوی سایر اقوام در جریان سال های متمادی با سربلندی زیسته اند این قوم بزرگان , علما ی وشخصیت های مهمی را در آغوش پرورانده است . قوم یارفولاد در جریان سال های جهاد صدای نعره الله اکبر را برای اولین بار بر قله های بلند فیروز کوه فریاد زده اند این قوم مجاهدت ها ی زیادی را علیه روس ها ودست نشانده های شان انجام داده اند درین راه شهدای گل گون کفنی را نثار راه جهاد نمودند هر خانه شما سنگر جهادو هرمرد شما مرد جهاد بوده نام ونامی بزرگان مجاهد شما ثبت تاریخ جهاد کشور گردیده است وبرای آن همکاران وهم سنگران مجاهد که جان شیرین خویش را فدا نموده اند جنت فردوس آرزو مندم .وبه حرمت این شهیدان خداوند اساس کفر وشرک را از ساحت عالم محو کند واهل کفر وشرک را خوار ونگون سار گرداند .
 پیام من درین مرحله برای شما پیام صلح است و صلح در حقیقت ایجاد فضای است که همگان دران زندگی می کنند دران فضا حق هیچ کس تلف نشده وهیچ کس حق ندارد تا بر حریم دیگران تعرض نماید . وبر مسلمان لازم است تا از ایجاد تنفر وبد بختی اجتناب کند زیرا رسول گرامی اسلام فرموده است (بشارت دهید ؛تنفر ایجاد نکنید ؛آسانی نمائید ؛سختی نکنید )به اتکای حدیث ذکر شده کشتن به رعب ووحشت انداختن انسانها , اخلال امنیت عامه همه حرام است .
 قوم یارفولاد که با اقوام مهری , تایمنی , زای رضا , الله یار , خدایار ومناطق غلمین , چارسده ؛ مناطق از فاریاب وباد غیس هم مرز وهم پیوند می باشند وبا این اقوام در صلح وصفا زیسته وحقوق اسلامی وانسانی همه اقوام را مراعات نموده اند ودر فضای برادری واخوت زیسته اند . واز چند سال به این سو آتش نفاق وجنگ بین اقوام مهری , زای رضا وتایمنی وبعضی مناطق هم جوار ما شعله ور گردیده است که تلفات جانی ومالی را در پی داشته است واین جنگ ها نگرانی های را برای ما ایجاد نموده است وایجاب می نماید که جریانات این جنگ ها درین مجلس قومی مطرح گردد تا موقف حال واینده قوم یارفولاد روشن گردد تا خدای نخواسته دامنه این آتش قوم ما را در بر نگیرد .روی این ملحوظ موادات ذیل را حضور شما به عرض می رسانم :
اول :ازین که در ساحه حاکمیت دولت زندگی می نماهیم بنآ از اهداف دولت اسلامی افغانستان در مناطق خود حمایت وپشتیبانی می نماهیم .
دوم :در مناطق مربوط خویش برای مخالفین دولت اسلامی افغانستان اجازه فعالیت نمی دهیم واز پلان های خصمانه وفعالیت های تبلیغاتی شان جلو گیری به عمل آید .
سوم : برای این که چندین سال شده که اختلافات قومی بین اقوام مهری , زای رضا وتایمنی جریان دارد واکنون هم جریان دارد از هیچ یکی شان طرفداری نکرده واز گشت وگذار افراد مسلح شان در مناطق خویش جلوگیری به عمل می آوریم وروابط ما با ایشان فقط جنبه همسایگی وقومی وخویشی دارد زیرا مناسبت های زیادی قومی وخویشی با همسایگان خویش داریم .وهر فرد یارفولاد در صورتی که با یکی از گروه همکاری نماید در حقیقت جنگ را به خانه مشترک ما وشما می آورد روی این ملحوظ تمام قوم با چنین شخصی بر خورد جدی صورت گیرد .
چهارم : به حکم ایه شریفه که ( والصلح خیر ) تمام علما ومتنفذین قوم یارفولاد کوشش نمایند که طرفین را به صلح دعوت نمایند ودر صورت موافقه بین شان صلح خواهی نماهیم تا از جنگ دست کشیده در فضای صلح وبا همی زندگی نمایند .
پنجم : من به نمایندگی از بزرگان , علما ومتنفذین قوم یارفولاد از سعی وتلاش های الحاج رئیس احمد خان رسولی که همیشه در حفظ صلح وتامین امنیت مناطق یارفولاد همیشه زحمت کشیده اظهار سپاس می نمایم وبر علاوه همه علما , بزرگان وموی سفیدان سهم بسیار ارزنده در تامین نظم وامنیت در مناطق خویش داشته قدردانی به عمل آورده وما قوم مانند مشت واحد وحدت خویش را حفظ نموده ودر پایان امید وارم که این مجلس الگوی باشد برای سایر اقوام که دست از جنگ بردارند وبا صلح زندگی حیات به سربرند .
یک بار دیگر مقدم تان را نیک پنداشته وموفقیت به تمام قوم آرزومندم وشمع دولت واقبال قوم از تند باد حوادث در فانوس لطف الهی مصئون ومحروس باد . 
در آخر این نظریات شخصی من بوده که به شما اقوام عزیز پیشنهاد نمودم وهر شخصیت قوم که کدام نظری داشته باشد منتظر نظرات شما می باشم .والسلام ومع الاکرام 

فضل احمد کوهستانی 
3سنبله 1391 شهر چغچران